Rammaskipulag Lyngássvæðis og Hafnarfjarðarvegar

13.12.2017
Rammaskipulag Lyngássvæðis og Hafnarfjarðarvegar
Rammaskipulag Lyngássvæðis og Hafnarfjarðarvegar
Þann 19. október sl samþykkti bæjarstjórn Garðabæjar tillögu að rammaskipulagi Lyngássvæðis og Hafnarfjarðarvegar sem unnið hefur verið að á vegum skipulagsnefndar. Tillagan er unnin af ráðgjafateymi sem samanstendur af arkitektastofunni Batteríinu, landlagsarkitektstofunni Landslagi og verkfræðistofunni Mannviti. Byggir tillagan á vinnistillögu í samkeppni um rammaskipulag svæðisins sem fram fór á síðasta ári.

,,Brúum bilið - Fjölskylduvæn byggð"

Rammaskipulagið ber yfirskriftina  „Brúum bilið – Fjölskylduvæn byggð“ og er sett fram í greinargerð með uppdráttum og skýringarmyndum.
Svæðið sem rammaskipulagið nær til er 22,1 ha og skiptist í Lyngássvæði L (14,8 ha) og Hafnarfjarðarvegarsvæði H (7,3 ha).
Á svæðinu öllu gerir rammaskipulagið ráð fyrir 950-1400 íbúðareiningum. Af þeim einingum eru 500-750 á Lyngássvæði og 450-650 við Hafnarfjarðarveg. Einnig er gert ráð fyrir atvinnuhúsnæði sem nemur 22.000-38.000 m2.
Í samræmi við nýsamþykkt Aðalskipulag Garðabæjar gerir rammaskipulagið ráð fyrir því að Hafnarfjarðarvegur verði í lokuðum stokki frá Vífilsstaðavegi að Lyngási.  Ekki er þó búist við að til þeirra framkvæmda komi á næstu árum en hér er um metnaðarfulla framtíðarsýn að ræða sem mun þarfnast víðtæks undirbúnings.

Lyngássvæðið skiptist í 6 reiti: L1,L2,L3,L4,L5 og L6. Reitur L6 er austan Hraunsholtslækjar við Ægisgrund.
Hafnarfjarðarvegarsvæði skiptist í 3 reiti: H1, H2 og H3. Reitur H3 er vestan Hraunholtslækjar við Lækjarfit.
Rammaskipulaginu er ætlað að vera grundvöllur deiliskipulagsgerðar svæðisins sem unnin verður í áföngum. Hafin er vinna við gerð deiliskipulags fyrr reiti L1, L2 og L6.

Nálgast má rammaskipulagið hér (pdf-skjal 66 MB)

Sjá einnig upplýsingar um hugmyndasamkeppni um rammaskipulag Lyngássvæðis og Hafnarfjarðarvegar hér. 


 
Til baka