Álagning gjalda 2018

Álagning gjalda árið 2018 

1. Útsvar

Álagningargjaldstig útsvars á tekjur manna á árinu 2018 er 13,7%.

 

2. Fasteignagjöld

Bæjarstjórn Garðabæjar hefur samþykkt eftirfarandi reglur við álagningu fasteignagjalda á árinu 2018: 

Íbúðarhúsnæði Atvinnuhúsnæði / aðrar fasteignir
Fasteignaskattur
0,20% af fasteignamati íbúða og íbúðarhúsa ásamt lóðarrétt.

1,65% af fasteignamati
          

Lóðarleiga 0,4% af fasteignamati lóðar 1,0% af fasteignamati lóðar

Sorphirðugjald

 

24.450 kr. á íbúð

Sjá gjaldskrá Sorphirðu 2018

Vatnsgjald

0,10% af fasteignamati húsa og lóðarréttinda

Sjá gjaldskrá fyrir vatnsgjald og samþykkt um breytingu á vatnsgjaldi 2018

Vatnsgjald á Álftanesi skv. gjaldskrá OR.

0,10% af fasteignamati húsa og lóðarréttindaHolræsa- og rotþróargjöld

0,11% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum

Á Álftanesi er rotþróargjald 29.600 kr.

0,11% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum
Taðþróargjald

291.400 kr. á hvert hesthús.
Sjá gjaldskrá
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elli- og örorkulífeyrisþegar fá afslátt af fasteignaskatti og holræsagjaldi skv. viðmiðunarfjárhæðum sem bæjarráð hefur samþykkt.  

Einstaklingar:
Einstaklingar með tekjur árið 2016 allt að kr. 5.000.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald.
Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 5.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 5.500.000.

Hjón:
Hjón með tekjur árið 2016 allt að kr. 6.400.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald.
Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 13.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 7.700.000.

Ekki þarf að sækja um lækkunina.

 
Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2018 verða 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september og 15. október.

Í þeim tilvikum sem fasteignagjöld ársins eru 25.000 kr eða lægri er einn gjalddagi 15. apríl 2018.

Bæjarritari