Mannauðsstefna í fáum orðum

Ráðningarferlið

• Gera áætlanir um starfsmannaþörf
• Ráða hæft starfsfólk og viðhafa vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar
• Taka skal vel á móti nýjum starfsmönnum

Laun og kjarasamningar

• Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Sambands íslenskra sveitafélaga og þess stéttarfélags sem er samningsaðili fyrir viðkomandi starf
• Ákvarðanir um launagreiðslur skulu vera gagnsæjar og málefnalegar og gæta skal jafnræðis

Starfsþróun og fræðsla

• Starfsmenn fá tækifæri til að þróast í starfi og hvatningu til að sækja sér sí- og endurmenntun

 

Samskipti og upplýsingamiðlun

• Samskipti starfsmanna skulu byggjast á gagnkvæmu trausti og virðingu
• Markviss upplýsingamiðlun og skýrar boðleiðir
• Fylgjast skal með viðhorfum starfsmanna og vinna að úrbótum
• Siðareglur starfsmanna

Heilsa, öryggismál, einelti og vinnuvernd

• Skapa skal aðlaðandi vinnuumhverfi þar sem vinnuaðstæður eru heilsusamlegar og öryggis er gætt í hvívetna til að tryggja vellíðan og árangur starfsmanna
• Bregðast skal við kynferðislegri áreitni og einelti um leið og mál kemst upp eða ef grunur liggur fyrir

Fjölskyldan og jafnrétti

• Garðabær er fjölskylduvænn vinnustaður
• Tryggja skal jafnvægi milli starfs og fjölskylduábyrgðar
• Lögð skal áhersla á jafnrétti í víðu samhengi svo sem jafnrétti kynja, vegna þjóðernis, trúarskoðana, fatlana og út frá aldri

Starfslok

• Standa skal faglega að starfslokum starfsmanna


Mælingar og eftirfylgni

• Tryggja skal markvissar mælingar og skýra eftirfylgni með þáttum mannauðsstjórnunar