Þjónusta

Barnafjölskyldur

Dagforeldrar, frístundabíll, systkinaafsláttur, þjónusta við fötluð börn o.fl.

Eldri borgarar

Afsláttur af fasteignagjöldum, félagsstarf, garðþjónusta, hjúkrunarheimili, heimaþjónusta o.fl.

Íþróttir og æskulýðsstarf

Sundlaugar, íþróttamannvirki, hvatapeningar, frístundabíll, forvarnir, Kvennahlaup ÍSÍ o.fl.

Skólar og menntun

Grunnskólar, leikskólar, tónlistarskóli, vinnuskóli, skólastefna, lestrarstefna o.fl.

Velferðarmál

Félagsþjónusta, þjónusta við fatlað fólk, heilbrigðisþjónusta, frumkvöðlasetur o.fl.

Þjónustuver

Afgreiðslutími, þjónustufulltrúar, þjónustumiðstöð