Gegn einelti í Garðabæ

Verkefnið ,,Gegn einelti í Garðabæ” er samstarfsverkefni grunnskóla Garðabæjar. Markmið verkefnisins er að koma á samræmdum vinnubrögðum til að fyrirbyggja og bregðast við einelti, bæta líðan og öryggi nemenda og skólabraginn í heild. Unnar hafa verið áætlanir og skilgreiningar um hvernig starfsmenn eiga að bregðast við einelti og vinna með það. Allir starfsmenn skólanna taka þátt í verkefninu. Í skólunum eru starfrækt eineltisteymi sem saman mynda verkefnastjórn sem stjórnar verkefninu „Gegn einelti í Garðabæ“.

Ef grunur vaknar um einelti gagnvart þínu barni eða öðrum er mikilvægt að vitneskja um það berist til skólans sem fyrst. Einelti ber að tilkynna með formlegum hætti og með því að fylla út þar til gert eyðublað. Farið er eftir ákveðnu vinnuferli í meðferð eineltismála.

Eineltisáætlun grunnskóla Garðabæjar

Upplýsingar um eineltisteymi skólanna eru á vef viðkomandi skóla:

Eineltisteymi Álftanesskóla

Eineltisteymi Flataskóla

Eineltisteymi Hofsstaðaskóla

Eineltisteymi Sjálandsskóla

Eineltisteymi Garðaskóla