Hæfing, starfsþjálfun og vernduð vinna

Hæfingu, starfsþjálfun og verndaðri vinnu er ætlað að veita fötluðu fólki þjálfun og stuðning sem miðar að því að auka hæfni þess til starfa og þátttöku í daglegu lífi eða á almennum vinnumarkaði.

Frístundaúrræði fyrir fötluð ungmenni í Garðabæ

Síðustu sumur hefur verið boðið upp á atvinnutengt frístundaúrræði fyrir fötluð ungmenni í Garðabæ.
Markmiði starfsins er tvíþætt:
•         Að gefa ungmennum tækifæri til þess að taka þátt í hinum ýmsu störfum með þeim stuðningi sem hver og einn þarfnast
•         Að efla sjálfstæði einstaklinga og styrkja félagsleg tengsl með því að áhersla er einnig lögð á fjölbreytt frístundastarf
Almennt er gert ráð fyrir 4 stundum á dag í vinnu og að síðan taki við frístundastarf.

Hæfing

Með hæfingu er átt við starfs- og félagsþjálfun í þeim tilgangi að draga úr áhrifum fötlunar og auka hæfni til starfa og þátttöku í daglegu lífi. Lögð er áhersla á þjálfun sem viðheldur og eykur starfsþrek, sjálfstæði í vinnubrögðum og félagslega færni.

Starfsþjálfun

Fatlað fólk getur sótt um tímabundna starfsþjálfun til að auka hæfni til að takast á við störf á almennum vinnumarkaði. Starfsþjálfun líkir eftir vinnuaðstæðum og kröfum sem búast má við á almennum vinnumarkaði. Einnig má sækja um starfsprófun sem metur hvers konar störf henta fólki í ljósi starfsgetu, áhugasviðs og starfsmöguleika. 

Vernduð vinna

Fatlað fólk getur sótt um vinnu á vernduðum vinnustað, en lög gera einnig ráð fyrir að atvinna með stuðningi standi til boða á almennum vinnumarkaði.

Vernduðum vinnustöðum er ætlað
1) að veita fötluðu fólki launaða starfsþjálfun svo að það verði hæfara til að starfa á almennum vinnumarkaði,
2) að veita fötluðu fólki föst störf.

Vinnan er launuð samkvæmt sérstökum kjarasamningi sem byggir á samkomulagi Alþýðusambands Íslands og Hlutverks – samtaka um vinnu og verkþjálfun. 

Atvinna með stuðningi

Atvinna með stuðningi (AMS) felur í sér stuðning við fólk sem hefur skerta starfsgetu vegna fötlunar. Það fær aðstoð við að finna heppilegt starf á almennum vinnumarkaði og stuðning við að sinna því.

Atvinna með stuðningi er starfrækt hjá:
Vinnumálastofnun höfuðborgarsvæðisins
Kringlunni 1, 105 Reykjavík
sími: 515-4850.

Nánari upplýsingar má nálgast hér.