Útboð í auglýsingu

Auglýst útboð 2018:

 

Álftanesskóli – viðbygging

Nr. 1803379

Lýsing á útboði:
Garðabær óskar eftir tilboðum í byggingu 2ja hæða viðbyggingu með kjallara við Álftanesskóla, v/Breiðumýri, Álftanesi. Verkið felst í tilheyrandi jarðvinnu, uppsteypu, frágangi að innan og utan þar með talið lagnir, loftræsilagnir, raflagnir ásamt tengingu við núverandi skóla og íþróttahús. Skila skal byggingunni fullbúinni að utan sem innan.
Byggingin er staðsteypt skólabygging og er 1925m2 að flatarmáli.

Helstu magntölur:
Steypa 850 m3
Mótafletir 7000 m2
Steypustyrktarjárn 60 tonn

Helstu tímasetningar:
  
Áætlað upphaf framkvæmda er 28. maí 2018.
Áætluð verklok eru 18. nóvember 2019.

Útboðsgögn er hægt að nálgast endurgjaldslaust hér á vef Garðabæjar.

Tilboð skulu hafa borist Mannvit hf, Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi fyrir opnun tilboða, miðvikudaginn 2. maí 2018 kl. 13:00.

 

Íþróttasvæðið í Ásgarði – aðalvöllur
Endurnýjun á knattspyrnugrasi 

Garðabær auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði vegna endurnýjunar á knattspyrnugrasi á núverandi fjaðurlag aðalvallar á íþróttasvæði Stjörnunnar í Ásgarði.

Lýsing á útboði:
Útvegun og fullnaðarfrágangur knattspyrnugrass á núverandi fjaðurlag (púða) á aðalvöll á svæði Stjörnunnar í Ásgarði í Garðabæ.

Helstu kennitölur:
Rif og förgun á núverandi yfirborði - Nýtt knattspyrnugras ofan á núv. fjaðurlag (púða)
Flatarmál aðalvallar, 76x113m:   8.588m²

Helstu tímasetningar:
Prófun á núverandi fjaðurlagi (púða) 21. mars 2018
Rif og förgun núverandi yfirborðs  30. mars 2018
Fullnaðarfrágangur á nýju knattspyrnugrasi 19. apríl 2018
Heildarverki skal að fullu lokið eigi síðar en 19. apríl 2018.

Hægt verður að nálgast útboðsgögnin hér á vef Garðabæjar, gardabaer.is, frá mánudeginum 19. febrúar kl. 15.
Tilboð skulu hafa borist VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20 fyrir opnun tilboða miðvikudaginn 28. febrúar 2018 kl. 11.00.

 

 

SLÁTTUR OG HIRÐING Í GARÐABÆ 2018-2020

Verkfræðistofan EFLA hf, fyrir hönd Garðabæjar, óskar eftir tilboðum í slátt og hirðingu í Garðabæ 2018-2020.  Verkið felur í sér grasslátt og heyhirðu á tilteknum svæðum í Garðabæ, samtals u.þ.b. 83 ha.  Um er að ræða 3 útboðssvæði og er bjóðendum heimilt að bjóða í eitt svæði, tvö eða öll. Gerður verður samningur um verkið til þriggja ára. 

Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu: magnusb@efla.is og gefi upp nafn fyrirtækis ásamt upplýsingum um tengilið. 
Gögn verða send út með rafrænum hætti frá og með mánudeginum 12. febrúar 2018. 

Tilboðum skal skila til EFLU verkfræðistofu, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, eigi síðar en kl. 11:00 þriðjudaginn 6. mars. Tilboð verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.  

 
Auglýsing (pdf-skjal)

 

Loftmyndir fyrir hvert útboðssvæði:

Útboðssvæði 1 (zip skrá - pdf-skjöl 110 MB)

Útboðssvæði 2 (zip skrá - pdf skjöl 137 MB)

Útboðssvæði 3 manir (zip skrá - pdf skjöl 159 MB)

 

Auglýst útboð 2017