Sumarstörf 2022 fyrir 17 ára

Starfsheiti og starfslýsingar á sumarstörfum í Garðabæ árið 2022. Sótt er um störfin á ráðningarvef Garðabæjar. 

ATH. Umsóknarfrestur um sumarstörf hjá Garðabæ rann út í byrjun mánaðarins. Ákveðið hefur verið að opna fyrir umsóknir á biðlista og mun verða hægt að sækja um á biðlistann til og með 30. apríl. Byrjað verður að vinna úr umsóknum í lok mars.


Störf fyrir 17 ára (einstaklingar fæddir 2005)

Umhverfishópar


Auglýst er eftir starfsmönnum til starfa í umhverfishópum.

Starfssvið:

Störfin eru fjölbreytt og starfsvettvangur hópanna er bæði utan byggðar og í byggð.

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:

· Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2005

· Umsækjendur skulu hafa lögheimili í Garðabæ

· Krafist er góðrar ástundunar og dugnaðar

· Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Verkalýðsfélagsins Hlífar. Árgangur 2005 fær 82% af hlutaðeigandi launaflokki.

Vinnutími er 6 tímar á dag í 6 vikur fyrir 17 ára (fædd/-ur árið 2005).


Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2022.


Nánari upplýsingar:

Smári Guðmundsson, garðyrkjustjóri

Netfang: smarig@gardabaer.is

Sími: 591 4579

Fjölbreytt störf í stofnunum 

Störf í leikskólum Garðabæjar


Auglýst er eftir sumarstarfsmönnum til aðstoðar/afleysingar í leikskólum Garðabæjar. Sjá nánar listann hér fyrir neðan.

Markmið starfsins:

Að gefa ungmennum tækifæri til að taka þátt í hinum ýmsu störfum innan leikskóla. Starfið er fjölbreytt og skapandi.

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:

· Umsækjendur skulu vera fæddir árið 2005

· Umsækjendur skulu hafa lögheimili í Garðabæ

· Krafist er góðrar ástundunar, virkni og vinnusemi

· Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Verkalýðsfélagsins Hlífar. Árgangur 2005 fær 82% af hlutaðeigandi launaflokki.

Vinnutími er 6 tímar á dag í 6 vikur fyrir 17 ára (fædd/-ur árið 2005).

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2022.


Nánari upplýsingar:

Halldóra Pétursdóttir, leikskólafulltrúi

halldorapet@gardabaer.is

Sími 525 8500

Í boði eru störf á eftirtöldum leikskólum:

Starf á leikskólanum Ökrum

Starf á leikskólanum Bæjarbóli

Starf á leikskóladeild Flataskóla

Starf á leikskólanum Holtakoti

Starf á leikskólanum Hæðarbóli

Starf á leikskólanum Kirkjubóli

Starf á leikskólanum Krakkakoti

Starf á leikskólanum Lundabóli

Starf á leikskólanum Mánahvol

Starf á leikskólanum Sunnuhvol

Starf á leikskóladeild Urriðaholtsskóla


Þjónusta við eldri borgara í Jónshúsi


Tækifæri fyrir ungmenni að taka þátt í hinum ýmsu störfum með Heldri borgurum. Starfið er fjölbreytt, skapandi og skemmtilegt.

Helstu verkefni:

· Dagleg verkefni í Jónshúsi, félagsmiðstöð

· Afgreiðsla í kaffiteríu

· Frágangur í eldhúsi og sal

· Aðstoða við viðburði/skemmtanir eftir þörfum

· Gluggaþrif og tiltekt

· Önnur verkefni

Hæfniskröfur:

· Vera fædd/-ur árið 2005

· Hafa lögheimili í Garðabæ

· Rík þjónustulund

· Jákvæðni og ábyrgðarkennd

· Snyrtimennska og góð ástundun

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Verkalýðsfélagsins Hlífar. Árgangur 2005 fær 82% af hlutaðeigandi launaflokki.

Vinnutími er 6 tímar á dag í 6 vikur fyrir 17 ára (fædd/-ur 2005).

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2022.

Nánari upplýsingar:

Þóra Gunnarsdóttir, forstöðumaður stuðnings- og öldrunarþjónustu

thoragunn@gardabaer.is
Sími 512 1559

Skapandi sumarstörf

Starfsmenn í skapandi sumarstörf


Skapandi sumarstörf eru starfrækt yfir sumartímann ár hvert. Ungu fólki gefst kostur á að sækja um og koma með hugmyndir að skapandi verkefnum og valdir hópar eða einstaklingar fá síðan tækifæri til að vinna að hugmyndum sínum.

Umsækjendur munu taka þátt í tveimur sameiginlegum viðburðum á vegum skapandi sumarstarfa yfir sumarið. Um er að ræða Jónsmessugleði Grósku og Lokahátíð skapandi sumarstarfa. Auk þess stendur hver einstaklingur eða hópur fyrir a.m.k. einum viðburði eða annarskonar miðlun á verkum sínum.

Ef hópur sækir um með verkefni þá þurfa allir meðlimir hans að skila inn umsókn í sínu nafni. Athugið að Garðabær greiðir einungis laun til einstaklinga, en kemur ekki að fjármögnun á verkefnunum sjálfum.

Þessi störf eru hluti af sumarátaki Garðabæjar fyrir ungt fólk og gerð er krafa um að umsækjendur hafa lögheimili í Garðabæ.

Umsókninni þarf að fylgja:

· Greinargóð lýsing á verkefninu, umfangi þess og markmiðum

· Tíma- og verkáætlun verkefnisins

· Fjárhagsáætlun með upplýsingum um fjármögnun ef við á

· Upplýsingar um aðstandendur verkefnisins, tilgreina þarf einn aðila sem tengilið verkefnisins

Afgreiðsla umsókna:

Verkefnastjóri skapandi sumarstarfa fer yfir umsóknirnar í samstarfi við menningarfulltrúa og velur ákjósanleg verkefni. Þættir sem eru hafðir til hliðsjónar við verkefnaval eru sem hér segir:

Markmið, verkáætlun og framkvæmd:

· Samfélagsleg vídd verkefnisins

· Reynsla og framtíðaráform umsækjenda

· Fjárhagslegur bakhjarl verkefnisins sé tryggður

· Fjölbreytni í verkefnavali/vægi á milli listgreina

· Kynjahlutfall umsækjenda

· Gæði umsóknarinnar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Verkalýðsfélagsins Hlífar. Árgangur 2005 fær 82% af hlutaðeigandi launaflokki.

Vinnutími er 6 tímar á dag í 6 vikur fyrir 17 ára (fædd/-ur árið 2005).


Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2022.

Nánari upplýsingar veitir:

Ólöf Breiðfjörð menningarfulltrúi

olof@gardabaer.is

Sími: 8208550

Atvinnutengt frístundaúrræði fyrir fötluð ungmenni 17 ára 

Atvinnutengt frístundaúrræði fyrir fötluð ungmenni 17 ára


Í sumar verður atvinnutengt frístundaúrræði í boði fyrir fötluð ungmenni fædd 2005. Úrræðið tryggir ungmennum 17 ára vinnu í allt að 6 tíma á dag. Gerð er krafa um að umsækjendur hafa lögheimili í Garðabæ.

Boðið verður upp á stuðning með fötluðum ungmennum. Almennt er gert ráð fyrir 3-4 vinnustundum fyrir hádegi og frístundastarfi eftir hádegi. Markmiðið með úrræðinu er að gefa öllum ungmennum tækifæri til þess að taka þátt í störfum með stuðningi.

Frístundastarfið verður fjölbreytt og sniðið að þörfum þeirra sem taka þátt og unnið með þeim að þróun starfsins. Markmiðið með frístundastarfinu er að efla sjálfstæði einstaklinga og styrkja félagsleg tengsl þeirra. Stuðningsaðilar verða einnig þátttakendur í frístundastarfinu til að stuðla að því að markmiðum starfsins verði náð.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Verkalýðsfélagsins Hlífar. Árgangur 2005 fær 82% af hlutaðeigandi launaflokki.

Vinnutími er 6 tímar á dag í 6 vikur fyrir 17 ára (fædd/-ur árið 2005).

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2022.

Nánari upplýsingar veitir:

Hjörtfríður St. Guðlaugsdóttir, umsjónarþroskaþjálfi

hjortfridurgu@gardabaer.is

Sími 525 8500


Stuðningur við fötluð ungmenni, aðstoðarmenn við störf

Stuðningur við fötluð ungmenni, við sumarstörf og frístund


Í sumar verður í boði atvinnutengt frístundaúrræði fyrir fötluð ungmenni í Garðabæ og boðið verður upp á stuðning með fötluðum ungmennunum. Almennt er gert ráð fyrir 3-4 vinnustundum fyrir hádegi og frístundastarfi eftir hádegi. Stuðningsaðilar verða einnig þátttakendur í frístundastarfinu til að stuðla að því að markmiðum starfsins verði náð.Starfssvið:

· Styðja við fatlað fólk í almennum störfum hjá Garðabæ

Efla sjálfstæði og styrkja félagsleg tengsl í frístundastarfi

Hæfniskröfur:

· Reynsla af starfi með fötluðu fólki er kostur

· Jákvæðni og samskiptahæfni


Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Verkalýðsfélagsins Hlífar. Árgangur 2005 fær 82% af hlutaðeigandi launaflokki.

Vinnutími er 6 tímar á dag í 6 vikur fyrir 17 ára (fædd/-ur árið 2005).Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2022.

Nánari upplýsingar veitir:

Rúna Halldórsdóttir, umsjónarmaður Garðahrauns

runaha@gardabaer.is

Símar 820 8594 og 525 8594


Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga

Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga


Menntun, reynsla og hæfniskröfur:

· Umsækjendur skulu vera fæddir 2005

· Umsækjendur skulu hafa lögheimili í Garðabæ

· Krafist er góðrar ástundunar og dugnaðar

· Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Verkalýðsfélagsins Hlífar. Árgangur 2005 fær 82% af hlutaðeigandi launaflokki.

Vinnutími er 6 tímar á dag í 6 vikur fyrir 17 ára (fædd/-ur árið 2005).


Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2022.

Nánari upplýsingar:

Inga Þóra Þórisdóttir, mannauðsstjóri

ingath@gardabaer.is

Sími 525 8500

Hægt er að sækja um störf á eftirtöldum stöðum:

Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga -Vífill
Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga -UMFÁ
Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga -TFG
Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga -GÁ golfklúbbur
Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga - Svanir
Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga - Stjarnan
Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga – Oddur vallarstarfsmenn

Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstunda - Klifið

Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga - GKG vallarstarfsmenn
Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga - GKG námskeið
Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga - Draumar
Aðstoðarstarfsmenn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundafélaga – hestamannafélagið Sóti

Vinnuskóli fyrir ungmenni 14-16 ára

Upplýsingar um vinnuskólann má nálgast hér.