Lóðir í Garðabæ

Í dag eru lausar lóðir í Garðabæ til ráðstöfunar hjá einkaaðilum í Urriðaholti og Akrahverfi.
Þá hefur Íslandsbanki auglýst til sölu einbýlishúsalóðir við Sveinskot á Álftanesi. Garðabær vinnur nú að gatnagerð við Sveinskot og gert er ráð fyrir að lóðir verði byggingarhæfar vorið 2020. 

Auglýsing Íslandsbanka um sölu á byggingarrétti þriggja íbúaþyrpinga í Breiðamýri á Álftanesi. Tilboðsfrestur var til 5. mars 2020.
Breiðamýri er 10,9 ha. að stærð og er í eigu Garðabæjar og Íslandsbanka. Hámarks byggingarmagn svæðisins er 30.000 m2 í allt að 252 íbúðareiningum í fjölbýlishúsum með möguleika á sérbýli að hluta. 

Lóðir á vegum Garðabæjar:

Í öllum tilvikum sem lóðir á vegum Garðabæjar eru til úthlutunar verða þær auglýstar á vef Garðabæjar og/eða á annan áberandi hátt.

Uppbyggingarsvæði í Garðabæ:

Miðsvæði Álftaness

Nýtt deiliskipulag fyrir Breiðumýri, Krók, Helguvík og Kumlamýri hefur tekið gildi og má gera ráð fyrir að uppbygging í Breiðumýri hefjist á þessu ári. Í fyrstu verða til ráðstöfunar lóðir fyrir fjölbýlishús í Breiðumýri en síðar hefst uppbygging á öðrum svæðum þar sem lóðir eru fyrir einbýli, par- og raðhús. 


Nánari upplýsingar um nýtt deiliskipulag Breiðamýris, Krók, Helguvík og Kumlamýri.

Hnoðraholt og Vetrarmýri

Unnið er að gerð deiliskipulagsáætlana fyrir Vífilsstaðasvæðið, Hnoðraholt og Vetrarmýri.
Gera má ráð fyrir að samþykkt tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir fyrsta áfanga íbúðarbyggðar á Hnoðraholti liggi fyrir um mitt ár 2020. Tillögurnar verða kynntar og auglýstar á vef Garðabæjar. Í framhaldinu verður unnið að hönnun gatna og undirbúningi útboðs framkvæmda við gatnagerð.
Samhliða fer fram undirbúningur að úthlutun lóða og stefnt er að því að hægt verði að auglýsa þær haustið 2020.