Lóðir í Garðabæ

Í dag eru lausar lóðir í Garðabæ til ráðstöfunar hjá einkaaðilum í Urriðaholti og Akrahverfi.
Þá hefur Íslandsbanki auglýst til sölu einbýlishúsalóðir við Sveinskot á Álftanesi. Garðabær vinnur nú að gatnagerð á miðsvæði Álftaness við Breiðumýri. Hámarks byggingarmagn svæðisins er 30.000 m2 í allt að 252 íbúðareiningum í fjölbýlishúsum með möguleika á sérbýli að hluta.

Hönnun gatna við Þórukot og Kumlamýri á miðsvæði Álftaness er hafin. Í Þórukoti er gert ráð fyrir einbýlishúsum og parhúsum í Kumlamýri. Stefnt er að því að þær lóðir verði auglýstar til úthlutunar um áramótin 2020/2021.

Lóðir á vegum Garðabæjar:

Í öllum tilvikum sem lóðir á vegum Garðabæjar eru til úthlutunar verða þær auglýstar á vef Garðabæjar og/eða á annan áberandi hátt.

Fjölbýlishúsalóð við Eskiás 10

Garðabær leitar eftir tilboðum í byggingarrétt fjölbýlishúsalóðar við Eskiás 10 í Garðabæ. Lóðin við Eskiás 10 er um 2.200 m2 og er heimild til að byggja á lóðinni fjölbýlishús með 12 íbúðum. Heildarbyggingarmagn er 1.534 m2 og leitað er eftir tilboðum í allan byggingarrétt lóðarinnar í samræmi við úthlutunar- og útboðsskilmála. Aðeins lögaðilar geta boðið í byggingarréttinn.

Tilboðsfrestur í byggingarrétt á lóðinni er til 1. október 2020.  

Sjá auglýsingu hér með úthlutunar- og útboðsskilmálum fyrir byggingarrétt lóðar við Eskiás 10.

Uppbyggingarsvæði í Garðabæ:

Miðsvæði Álftaness

Nýtt deiliskipulag fyrir Breiðumýri, Krók, Helguvík og Kumlamýri hefur tekið gildi og má gera ráð fyrir að uppbygging í Breiðumýri hefjist á þessu ári. Í fyrstu verða til ráðstöfunar lóðir fyrir fjölbýlishús í Breiðumýri en síðar hefst uppbygging á öðrum svæðum þar sem lóðir eru fyrir einbýli, par- og raðhús. 


Nánari upplýsingar um nýtt deiliskipulag Breiðamýris, Krók, Helguvík og Kumlamýri.

Hnoðraholt og Vetrarmýri

Unnið er að gerð deiliskipulagsáætlana fyrir Vífilsstaðasvæðið, Hnoðraholt og Vetrarmýri.
Gera má ráð fyrir að samþykkt tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir fyrsta áfanga íbúðarbyggðar á Hnoðraholti liggi fyrir haustið 2020. Tillögurnar verða kynntar og auglýstar á vef Garðabæjar. Í framhaldinu verður unnið að hönnun gatna og undirbúningi útboðs framkvæmda við gatnagerð.
Samhliða fer fram undirbúningur að úthlutun lóða og stefnt er að því að hægt verði að auglýsa þær um áramótin 2020/2021.