Skipulag í kynningu

Hér má nálgast þau skipulagsmál sem eru í kynningu hjá Garðabæ. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér málin.

Athugasemdum eða ábendingum við kynntar tillögur skal skila skriflega til tækni- og umhverfissviðs Garðabæjar, Garðatorgi 7, eða með tölvupósti á skipulag@gardabaer.is fyrir lok þess dags sem gefinn er upp hverju sinni.


Breyting á deiliskipulagi Hnoðraholts og Vetrarmýrar

Fjölnota íþróttahús

Auglýsing deiliskipulagstillögu með umhverfisskýrslu

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögu á breytingu á deiliskipulagi Hnoðraholts og Vetrarmýrar vegna fjölnota íþróttahúss ásamt umhverfisskýrslu. Samanber 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 3. mgr. 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 þar sem framkvæmdin fellur undir tl. 10.03 í viðauka 1 í lögum um umhverfismat. Tillagan skal auglýst skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, sbr. 1. mgr. 41. gr. sömu laga. 

Tillagan gerir ráð fyrir íþróttamannvirkjum innan byggingarreita á lóðum sem staðsettar verða nyrst og vestast í Vetrarmýri. 

  1. Fjölnota íþróttahús með rými fyrir knattspyrnuvöll í fullri stærð auk upphitunaraðstöðu í plani við hann.
  2. Tengi- og þjónustubygging sem getur tengt saman þau íþróttamannvirki.
  3. Íþróttahús (parkethús) sem rúmar 2 samliggjandi löglega handknattleiksvelli og þ.a.l. 2 körfuboltavelli, ásamt áhorfendasvæðum.
  4. Óskilgreint íþróttamannvirki, t.d. sundlaug, skautahöll eða tennishöll.

 Markmið deiliskipulagsbreytingarinnar eru:

  1. Að skapa umgjörð um raunhæfa og framsýna lausn á íþróttasvæði í góðum tengslum við byggð og samgöngur.
  2. Að helstu rými Íþróttamannvirkjanna njóti dagsbirtu í eins ríkum mæli og aðstæður leyfa.
  3. Að hafa umhverfismál og sjálfbærni að leiðarljósi.
  4. Að skapa öruggt og líflegt almenningsumhverfi, m.a. með opnum og lifandi jarðhæðum þar sem því verður við komið.
  5. Að móta skjólsæl rými.
  6. Að byggja upp öruggt umferðarkerfi þar sem sérstök áhersla er lögð á liðugt flæði gangandi og hjólandi umferðar og tengingar við nærliggjandi svæði.

Deiliskipulagsbreytingartillagan með umhverfisskýrslu og verkefnislýsing aðalskipulagsbreytingarinnar liggja frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá  11. júní 2018 til og með 27. ágúst 2018.  Þær eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is

Kynningarfundur verður haldinn í Flataskóla  miðvikudaginn 27. júní kl. 17:15. Þar verður deiliskipulagsbreytingin og verkefnislýsingin kynnt ásamt fyrirliggjandi tillögu að fjölnota íþróttahúsi í Vetrarmýri.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við deiliskipulagsbreytingartillöguna og koma með ábendingar vegna verkefnislýsingar aðalskipulagsbreytingarinnar.  Frestur til þess að skila inn athugasemdum og ábendingum rennur út mánudaginn 27. ágúst 2018.

Skila skal athugasemdum og ábendingum á bæjarskrifstofur Garðabæjar eða á skipulag@gardabaer.is og skulu þær vera skriflegar og undirritaðar.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar