Skipulag í kynningu

Hér má nálgast þau skipulagsmál sem eru í kynningu hjá Garðabæ. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér málin.

Athugasemdum eða ábendingum við kynntar tillögur skal skila skriflega til tækni- og umhverfissviðs Garðabæjar, Garðatorgi 7, eða með tölvupósti á skipulag@gardabaer.is fyrir lok þess dags sem gefinn er upp hverju sinni.


Tillaga að deiliskipulagi Lunda

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögu að endurskoðuðu deiliskipulagi Lundahverfis

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögu að endurskoðuðu deiliskipulagi Lundahverfis í Garðabæ í samræmi við 1. mgr. 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010.

Sú breyting var gerð á tillögunni eftir fyrri auglýsingu að gert verður ráð fyrir bílageymslu fyrir eina bifreið við hvert sérbýlishús. Einnig hefur skipulagi lóðar fyrir samfélagsþjónustu verið breytt. (Lundaból)

Svæðið sem skipulagið nær til eru göturnar Hofslundur, Hörgslundur, Reynilundur, Heiðarlundur, Furulundur, Espilundur,Grenilundur, Víðilundur, Einilundur, Hvannalundur,Skógarlundur, Asparlundur, Gígjulundur, Þrastarlundur, Hörpulundur og Efstilundur auk efsta hluta Hofstaðabrautar og Karlabrautar. Við gerð tillögunnar hefur verið leitast við að viðhalda þeim ákvæðum sem voru hluti af upphaflegu skipulagi Lunda en auk þess eru nú sett ákvæði um nýtingarhlutfall íbúðarhúsa og skipulag leikskólalóðar Lundabóls.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á uppdráttum og í greinargerð.


Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 26.03 2018 til og með 07.05.2018. Þær eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. Frestur til þess að skila inn athugasemdum rennur út mánudaginn 07.05.2018.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og undirritaðar. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillögurnar fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir þeim.


Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

DSK Lundir greinagerð

DSK Lundir skýringaruppdráttur

DSK Lundir Uppdráttur