Hvatapeningar

Hvatapeningar ársins 2024 eru 55.000 krónur á barn. Öll börn á aldrinum 5-18 ára, með lögheimili í Garðabæ, fá hvatapeninga, þ.e. börn fædd á árunum 2006-2019.

Hvatapeningana er hægt að nýta til að lækka kostnað við skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf sem nær yfir 10 vikur að lágmarki. Undantekning er 5 og 6 ára börn þar sem lágmarkstímalengd námskeiða er 20 kennslustundir óháð vikufjölda. Hægt er að nýta hvatapeningana beint hjá félögum innan Garðabæjar sem og í öðrum sveitarfélögum. 

Hvatapeningar ársins 2024 eru aðeins greiddir út á árinu 2024. Hvatapeninga 2024 er hægt að nýta vegna reikninga sem eru gefnir út á árinu 2023 og 2024. Ónýttir hvatapeningar geymast ekki milli ára. Hvatapeninga líðandi árs er ekki hægt að nýta til að greiða reikninga námskeiðs sem byrjar á næsta ári á eftir.

Hægt er að sækja um ,,viðbótar hvatapeninga" 15.000 kr í þjónustugátt Garðabæjar ef heildartekjur heimilis eru að meðaltali undir 800.000 kr á mánuði hjá einstaklingi eða 980.000 kr hjá sambýlisfólki (m.v. launavísitölu 1. janúar 2024). Miðað er við meðaltekjur samkvæmt staðgreiðsluskrá fyrir síðustu þrjá mánuði þegar umsókn er send inn. 

Ungmenni í þremur elstu árgöngunum, þ.e. þau sem eru fædd 2006, 2007 og 2008 geta fengið hvatapeninga greidda vegna kaupa á korti í líkamsræktarstöð.

Hægt er að nýta hvatapeninga til þess að greiða niður tónlistarnám, bæði í Tónlistarskóla Garðabæjar og öðrum tónlistarskólum. 

Hvatapeningar eru hugsaðir til að hvetja börn og unglinga á aldrinum 5 til 18 ára til þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi sem leitt er af þar til hæfum leiðbeinendum. 

Ástæða þess að sveitarfélög um land allt hafa tekið upp slíkar hvatagreiðslur eru niðurstöður langtíma rannsókna á líðan íslenskra barna og ungmenna. Rannsóknirnar sýna að þátttaka í slíku starfi, sem nær yfir að minnsta kosti 10 vikur, hefur marktæk áhrif á bætta vellíðan og minni „vandamál“. Íþróttastarf og skátastarf vegur þar langþyngst á metum.

Reglur um hvatapeninga (sjá undir flokknum íþróttir og tómstundir)

Leiðbeiningar um notkun hvatapeninga

Leiðir til að nýta hvatapeninga

Ef félag sem barnið er að iðka tómstundir hjá er tengt Sportabler eða XPS skráningarkerfinu á að nýta hvatapeninga beint í gegnum Sportabler eða XPS kerfið.  Þá er hakað í að nota hvatapeninga og æfingargjöldin lækka sem nemur inneign hvatapeninga. Þegar hvatapeningar eru nýttir í gegnum skráningarkerfi Sportabler eða XPS þarf að haka í kassann "Nota hvatapeninga Garðabæjar" og þá lækkar upphæð æfingagjalda um þá upphæð sem nemur inneign hvatapeninga fyrir barnið. Athugið að ekki er hægt að endurgreiða eða bakfæra styrk frá félögum þegar foreldri/forráðamaður hefur ráðstafað styrknum til félagsEkki er hægt að koma með reikninga til endurgreiðslu hvatapeninga vegna félaga sem tengd eru Sportabler eða XPS.

Til að nýta hvatapeningana til félaga sem ekki eru tengd Sportabler eða XPS er hægt að koma með reikning frá félaginu í þjónustuver Garðabæjar og fá hvatapeninga endurgreidda. 

Ferli þessara tveggja leiða til að nýta hvatapeninga má sjá hér að neðan.

Nýta þarf hvatapeninga ársins 2024 fyrir áramót. Kvittunum (þegar það á við) á að skila fyrir lokun þjónustuvers Garðabæjar þann 17. desember.

Upplýsingar eru einnig veittar í þjónustuveri Garðabæjar, s. 525 8500, eða í netfangi gardabaer@gardabaer.is

Hvatapeningar - Sportabler eða XPS

Hvatapeningar hjá félögum innan eða utan Garðabæjar sem nýta skráningarkerfið Sportabler eða XPS

Það er einfalt að nýta hvatapeningana um leið og barnið er skráð í félagið. 

  1. Þegar þú ert búin/n að skrá þig inn í Sportabler smellir þú á Námskeið/flokkar í boði, fyrir aftan nafnið á því barni sem þú ætlar að skrá. 
  2. Þú finnur rétta deild, flokk og námskeið og smellir á Skráning á námskeið
  3. Á síðunni sem þá kemur upp færðu þann möguleika að haka í reitinn  Nota hvatapeninga Garðabæjar.  Ef þú gerir það, kemur fram hversu mikla hvatapeninga barnið á inni og sú upphæð dregst frá gjaldinu sem þú átt að greiða.  Ef þú vilt ekki nota alla hvatapeningana geturðu breytt upphæðinni. 
  4. Þú gengur síðan frá greiðslunni með því að velja hvernig greiðslu verður háttað og aðrar upplýsingar sem beðið er um.  Þú borgar gjaldið að frádregnum hvatapeningunum. 

    Athugið að hvatapeningar eru ekki endurgreiddir vegna félaga sem tengd eru Sportabler eða XPS.

Hvatapeningar - önnur félög ekki tengd Sportabler eða XPS

Ef nýta á hvatapeningana til annarra félaga en þeirra sem nota skráningarkerfi Sportabler eða XPS þarf að greiða fullt gjald til félagsins, og koma með frumrit af kvittun í þjónustuver Garðabæjar. 

Þeir sem æfa með félögum tengdum Sportabler eða XPS en hafa greitt fullt gjald geta tímabundið nýtt sér þessa sömu leið til að ná í hvatapeningana.

Þeir sem greiða fullt gjald en ætla að fá hvatapeninga endurgreidda þurfa að framvísa reikningi með eftirfarandi upplýsingum:

a) Nafni og kennitölu félags 
b) Dagsetningu greiðslu 
c) Fyrir hvað er verið að greiða 
d) Æfingatímabili 
e) Nafni og kennitölu iðkanda

Jafnframt þurfa að fylgja upplýsingar um nafn greiðanda, kennitölu og símanúmer.

Hægt er að senda reikninginn á gardabaer@gardabaer.is, en á reikningnum þurfa að koma fram allar þær upplýsingar sem beðið er um hér að ofan sem og bnúmer bankareiknings sem endurgreiða á inn á. Einnig er hægt er að koma með reikninginn í þjónustuver Garðabæjar eða senda hann í pósti en þá verða að fylgja með upplýsingar um bankareikning sem leggja á hvatapeningana inn á og kennitala reikningseiganda.

Póstfangið er:
Þjónustuver Garðabæjar
Garðatorgi 7
210 Garðabær