Reglugerðir

Fasteignaskattar

Félagsþjónusta

Framkvæmdir og skipulag

Fræðslu og menningarmál

Íþróttir og tómstundir

Lögreglumál

Reglur um stjórnsýslu

Starfsmannamál

Umhverfismál