Reglur og samþykktir

Fasteignaskattar

Félagsþjónusta

Framkvæmdir og skipulag

Fræðslu og menningarmál

Íþróttir og tómstundir

Lögreglumál

Umferðarmál

Stjórnsýsla

Starfsmannamál

Umhverfismál