Byggingarmál

Embætti byggingarfulltrúa starfar á grundvelli mannvirkjalaga, byggingarreglugerðar og samþykkt bæjarstjórnar svo og öðrum lögum, reglugerðum og samþykktum er byggingarmál varða.

Óheimilt er að grafa grunn fyrir mannvirki, reisa það, rífa eða flytja, breyta því, burðarkerfi þess eða lagnakerfum eða breyta notkun þess, útliti eða formi nema að fengnu leyfi byggingarfulltrúa.

Umsókn um byggingarleyfi er send byggingarfulltrúa ásamt aðalteikningu og öðrum hönnunargögnum, þ.m.t. tilkynningu um hver verði hönnunarstjóri mannvirkisins.

Byggingarfulltrúi fjallar um byggingarleyfisumsóknir og fer með þau verkefni sem mælt er fyrir um í lögum nr. 160/2010 um mannvirki og ákvæðum í þeim reglugerðum sem settar eru á grundvelli laganna, þar á meðal útgáfu byggingarleyfa. 

Bæjarráð annast verkefni byggingarnefndar og fjallar um byggingarleyfisumsóknir samkvæmt samþykkt um afgreiðslur byggingarnefndar Garðabæjar nr. 863/2011.

Fullnægjandi byggingarnefndarteikningar þurfa að berast byggingarfulltrúa í síðasta lagi, fyrir hádegi á þriðjudegi, viku fyrir fund bæjarráðs til að vera tekið fyrir. Ef athugasemdir eru gerðar við teikningar tekur ferlið lengri tíma.

Byggingarfulltrúi hefur eftirlit með því að mannvirkjagerð sé í samræmi við útgefin leyfi og gildandi skipulag.

Upplýsingar veitir: 
Anna Guðrún Gylfadóttir, byggingarfulltrúi, 
sími 525 8500, 
netfang: annagy@gardabaer.is

Erna Björk Ásbjörnsdóttir 
sími 525 8500, 
netfang: ernaas@gardabaer.is

Einnig er hægt að senda póst á bygg@gardabaer.is


Umhverfisráðherra setur, í samráði við Mannvirkjastofnun, byggingarreglugerð sem nær til landsins alls þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd laga um mannvirki. Ný byggingarreglugerð tók gildi 24. janúar 2012 og er nr. 112/2012.

Nánar um byggingarleyfisumsóknir, úttektir o.fl. (pdf-skjal)

OneApp er rafrænt úttektarkerfi fyrir OneLandRobot til auðvelda byggingarstjórum að framkvæma úttektir. Nánar um OneApp.