Betri Garðabær

Betri Garðabær er samráðsverkefni íbúa og stjórnsýslu um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til smærri framkvæmda í nærumhverfi íbúa í Garðabæ. 

HUGMYNDASÖFNUNARVEFUR 2021- SMELLIÐ HÉR 

Hugmyndasöfnunarvefurinn var opinn frá 17. febrúar - 8. mars 2021. 

Betri Garðabær 2021-2022 er samráðsverkefni íbúa og stjórnsýslu um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til smærri framkvæmda í nærumhverfi íbúa í Garðabæ. Verkefnið var sett fyrst á laggirnar árið 2019 þegar hugmyndasöfnun fór fram í mars og rafrænar kosningar svo í maí og er þetta því í annað sinn sem ráðist er í verkefnið.

Betri Garðabær!Gert er ráð fyrir 100 milljónum króna til verkefnisins. Garðabær er allur eitt svæði í hugmyndasöfnun og kosningu. Við úrvinnslu hugmynda verður leitast við að tryggja að verkefni sem kosið verður um séu landfræðilega dreifð innan sveitarfélagsins. Áhersla er lögð á að verkefnið er þróunarverkefni sem verður þróað áfram með íbúum út frá reynslu, ábendingum og þátttöku.  

Verkefnið byggir á hugmyndum um umræðulýðræði, þátttökulýðræði, þátttökufjárhagsáætlunargerð og að virkja almenning til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og ákvarðanatöku, umfram það sem gerist í hefðbundnu fulltrúalýðræði. 

Verkáætlun og tímasetningar

Verkefnið í heild er í fjórum fösum. Hugmyndasöfnun; umræða um hugmyndir og úrvinnsla; kosningar og framkvæmd. 

Helstu tímasetningar eru eftirfarandi:

 • Hugmyndasöfnun var 17. febrúar - 8. mars 2021.
 • Hugmyndir metnar af matshópi verkefnisins sem leggur mat á kostnað við hönnun og framkvæmd.
 • Ákveðnum fjölda hugmynda stillt upp til kosninga.
 • Rafræn kosning um verkefni til framkvæmda  26. maí – 7. júní 2021.

Hugmyndasöfnun 17. febrúar -8. mars 2021

HUGMYNDASÖFNUNARVEFUR 2021- SMELLIÐ HÉR 

Óskað er eftir fjölbreyttum og góðum hugmyndum til að kjósa um í íbúakosningu. Hugmyndirnar geta verið nýframkvæmdir sem m.a. geta eflt hreyfi- og leikmöguleika og haft jákvæð áhrif á nærumhverfið m.a. til útivistar og samveru, bætta lýðheilsu og aðstöðu til leikja- og skemmtunar.

Skilmálar verkefna 

 • Hugmyndir íbúa að nýframkvæmdum sem hafa jákvæð áhrif á nærumhverfið.
 • Hugmyndir sem hafa áhrif á möguleika til útivistar og samveru, bætta lýðheilsu og aðstöðu til leikja og skemmtunar. 

Verkefnin þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að geta átt möguleika á að fara í kosningu: 

 • Nýtast hverfi eða íbúum bæjarins í heild.
 • Krefjast ekki verulegs rekstrarkostnaðar*
 • Kostnaður einstakra verkefna taki ekki of stóran hluta af heildar fjármagni verkefnisins.
 • Tillögur samræmist skipulagi og/eða stefnu bæjarins.
 • Vera á fullu forræði Garðabæjar og getur ekki verið háð samráði eða samningaviðræðum við aðrar aðila s.s. stofnanir eða sveitarfélög.
 • Vera í samræmi við lög og reglur.

 *Hugmyndir sem krefjast verulegs rekstrarkostnaðar eins og starfsmannahalds eða vöktunar með öryggismyndavélum falla ekki að tilgangi verkefnisins.

Hver hugmynd þurfti að vera framkvæmanleg, skýr og lýsandi, þannig að aðrir ættu auðvelt með átta sig á því sem um var að ræða. Koma þurfti fram um hvað verkefnið snérist og hvar nákvæm staðsetning var. Greinargóð lýsing auðveldar mat og því hvort hún nái athygli annarra íbúa ef hún kemst í kosningu. Starfsmenn geta óskað eftir nánari skýringum um hverja hugmynd. Hugmyndir að framkvæmdum á íþrótta-, sundlaugar- og skólasvæðum þarf að skoða sérstaklega.

Þegar hugmynd er sett inn á hugmyndavefinn þarf fyrst að skrá sig á vefinn og huga að því að heiti hugmyndar, staðsetning og lýsing sé skýr. Með sama hætti er hægt að bæta við rökstuðningi hugmyndar, mynd og myndbandi.

Matshópur

Matshópur er skipaður starfsmönnum tækni- og umhverfissviðs Garðabæjar með aðkomu annarra sviða bæjarins. Eftir að hugmyndasöfnun lýkur fer matshópur yfir innsendar hugmyndir út frá skilyrðum verkefnisins og leggur fram ákveðinn fjölda hugmynda á kjörseðil þar sem hugmyndirnar eru kostnaðarmetnar. Horft verður til þess að þær hugmyndir sem fara á kjörseðilinn verði dreift landfræðilega jafnt um sveitarfélagið.

Starfsmenn geta óskað eftir nánari skýringum varðandi hverja hugmynd og útfært hugmyndirnar í samvinnu við íbúa. Garðabær áskilur sér rétt til að útfæra hugmyndir íbúa nánar ef þess þarf. 

Þær hugmyndir sem eru óframkvæmanlegar eða ef kostnaður einstakra verkefna taka of stóran hluta af heildar fjármagni verkefnisins og sem ekki næst með góðu móti að aðlaga kröfunum í samtali matshóps við hugmyndahöfunda, detta sjálfkrafa út og fara ekki í kosningu. 

Kosning 26. maí- 7. júní 2021

Þegar verkefnum hefur verið stillt upp á kjörseðil hafa íbúar, sem verða 15 ára á kosningaárinu og eldri, með skráð lögheimili í Garðabæ tækifæri til að úthluta allt að 100 milljónum í verkefni sem þeir vilja sjá framkvæmd í sveitarfélaginu næstu tvö árin. Gera má ráð fyrir að um það bil 30 verkefni verði á kjörseðli. 

Valið fer fram á sérstöku vefsvæði þar sem notandi auðkennir sig með öruggum hætti (með Íslykli eða rafrænum skilríkjum) og þar sem atkvæði er dulkóðað. Þannig er aldrei hægt að tengja atkvæði við einstaklinga. 

Vakin er athygli á því að ekki er um að ræða íbúakosningu í skilningi 107. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er tóku gildi 1. janúar 2012.

RAFRÆNAR KOSNINGAR Í BETRI GARÐABÆ - 26. MAÍ -7. JÚNÍ 2021.

 • Gera má ráð fyrir um 30 hugmyndum á kosningaseðli.
 • Íbúar sem verða 15 ára á kosningaárinu og eldri, með skráð lögheimili í Garðabæ fá þar tækifæri til að ráðstafa allt að 100 milljónum í verkefni sem þeir vilja sjá framkvæmd í sveitarfélaginu næstu tvö árin.
 • Kjósendum er boðið upp á að hjartamerkja eitt verkefni sem gefur því aukaatkvæði.
 • Þá er mögulegt að greiða atkvæði oftar en einu sinni, en það er nýjasta atkvæðið sem gildir.

Valið fer fram á sérstöku vefsvæði sem verður aðgengilegt hér á vef Garðabæjar. Þar auðkennir notandi sig með öruggum hætti (með Íslykli eða rafrænum skilríkjum) en atkvæði er dulkóðað. Þannig er aldrei hægt að tengja atkvæði við einstaklinga.

Framkvæmd verkefna

Verkefni verða hönnuð, boðin út og framkvæmd frá sumri 2021 og fram á árið 2022 eftir umfangi verkefna. Upplýsingar um stöðu framkvæmda verða aðgengilegar á vef Garðabæjar og verða uppfærðar reglulega,
Leitast verður við að hafa samráð við hugmyndasmiði og íbúa um útfærslu verkefna.

Þeim hugmyndum sem ekki ná kosningu verður komið í ákveðinn farveg hjá Garðabæ, t.d. sem ábendingum til fagnefnda eða sem innleggi í skipulagsumræðu. 

Aðstoð og upplýsingar

Hægt er að hafa samband við þjónustuver Garðabæjar í síma 525 8500 og óska eftir aðstoð.
Öllum stendur til boða að nota almenningstölvur í Bókasafni Garðabæjar, Garðatorgi og Álftanesútibúi, og þjónustuveri bæjarskrifstofa Garðabæjar á afgreiðslutíma þessara stofnana.

Spurningar um verkefnið og framkvæmd þess má senda á gardabaer@gardabaer.is eða með pósti stíluðum á Betri Garðabær, Bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabær.