Neyðarstjórn Garðabæjar

Neyðarstjórn Garðabæjar hefur því hlutverki að gegna að samhæfa aðgerðir og grípa til neyðarráðstafana þegar neyðarástand skapast til að forgangsraða lögbundinni þjónustu, samfélagslega mikilvægri starfsemi, tryggja almannaheill og lágmarka hugsanlegan samfélagslegan skaða. 

Neyðarstjórn er ætlað að styðja og styrkja aðgerðir einstakra sveitarfélaga með samræmingu, upplýsingum og boðleiðum. Öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu skipa neyðarstjórn með erindisbréfi sem skilgreinir hlutverk og tilgang neyðarstjórna og liggur sú skipan til grundvallar mönnun neyðarstjórnanna. Neyðarstjórnirnar starfa hvort sem er á hefðbundnum tímum og almannavarnatímum.

Hlutverk neyðarstjórna

Frumskylda Garðabæjar er að stuðla að öryggi og velferð íbúa bæjarins. Neyðarstjórn Garðabæjar hefur því hlutverki að gegna að samhæfa aðgerðir og grípa til neyðarráðstafana þegar neyðarástand skapast til að forgangsraða lögbundinni þjónustu, samfélagslega mikilvægri starfsemi, tryggja almannaheill og lágmarka hugsanlegan samfélagslegan skaða. 

Neyðarástand getur skapast þegar öryggi og innviðum samfélagsins er ógnað, svo sem vegna náttúruvár, þegar umhverfi og heilsu er ógnað, og þegar tæknivá eða annars konar hættuástand skapast. 

Á neyðarstigi er nauðsynlegt að forgangsraða verkefnum og verja grunnstoðir í þjónustu Garðabæjar  til að halda uppi nauðsynlegustu starfsemi. Bæjarstjóri fer ásamt bæjarráði með framkvæmdastjórn sveitarfélagsins. Fagsvið, skrifstofur og fyrirtæki Garðabæjar bera hvert í sínu lagi ábyrgð á þeirri þjónustu sem þau veita. Á neyðarstigi viðbragðsáætlana er neyðarstjórn Garðabæjar virkjuð. að öðru leyti helst stjórnskipulag bæjarins óbreytt og ber hver stjórnandi ábyrgð á sínum starfsvettvangi eða starfsstöð skv. hefðbundnu skipulagi. Neyðarstjórn getur þó á hverjum tíma gripið inn í hefðbundið skipulagi og gert sértækar ráðstafanir. Bæjarráð Garðabæjar veitir nauðsynlegar heimildir vegna sérstakra fjárútláta og er á neyðarstigi í viðbragðsstöðu þar sem nauðsynlegt getur verið að kalla til aukafundar. 

Neyðarstjórn starfar samkvæmt viðbragðsáætlun sveitarfélagsins.

Í neyðarstjórn Garðabæjar 2018-2022 sitja eftirfarandi:

 • Gunnar Einarsson bæjarstjóri, ábyrgðarmaður neyðarstjórnar Garðabæjar
 • Guðjón E. Friðriksson bæjarritari, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs
 • Eiríkur Björn Björgvinsson, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs
 • Svanhildur Þengilsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs
 • Eysteinn Haraldsson bæjarverkfræðingur, sviðsstjóri tækni- og umhverfissviðs
 • Hulda Hauksdóttir upplýsingastjóri, starfsmaður neyðarstjórnar Garðabæjar

Varamenn í neyðarstjórn Garðabæjar:

 • Inga Þóra Þórisdóttir mannauðsstjóri
 • Lúðvík Hjalti Jónsson fjármálastjóri
 • Björgvin Magnússon forstöðumaður framkvæmda- og eignasviðs
 • Edda Björg Sigurðardóttir grunn- og tónlistarskólafulltrúi
 • Vala Dröfn Hauksdóttir deildarstjóri tölvudeildar
 • Sunna G. Sigurðardóttir verkefnastjóri