Álagning gjalda árið 2023

1. Útsvar

Álagningargjaldstig útsvars á tekjur manna á árinu 2022 er 13,92%.  

2. Fasteignagjöld

Bæjarstjórn Garðabæjar hefur samþykkt eftirfarandi reglur við álagningu fasteignagjalda á árinu 2023:   

  Íbúðarhúsnæði Atvinnuhúsnæði / Aðrar Fasteignir
Fasteignaskattur  0,166% af fasteignamati íbúða og íbúðarhúsa ásamt lóðarrétt. 1,52% af fasteignamati
(1,32% af fasteignamati fyrir sjúkrastofnanir, skóla, heimavistir, leikskóla, íþróttahús og bókasöfn.)
           
Lóðarleiga 0,4% af fasteignamati lóðar 1,0% af fasteignamati lóðar 

Sorphirðugjald 

 

53.000 kr. á íbúð 

  • Sjá gjaldskrá sorphirðu 2023
 
Vatnsgjald

0,08% af fasteignamati húsa og lóðarréttinda

Vatnsgjald á Álftanesi skv. gjaldskrá OR.

0,08% af fasteignamati húsa og lóðarréttinda
Holræsa- og rotþróargjöld 

0,085% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum

0.085% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum 
Taðþróargjald   350.000 kr. á hvert hesthús. 
     

Elli- og örorkulífeyrisþegar fá afslátt af fasteignaskatti og holræsagjaldi skv. viðmiðunarfjárhæðum sem bæjarráð hefur samþykkt.  

Bæjarráð Garðabæjar samþykkti eftirfarandi afslætti fyrir árið 2023:

Einstaklingar (elli- og örorkulífeyrisþegar): 

Einstaklingar með tekjur árið 2022 allt að kr. 6.330.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald. 
Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 5.500 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 6.880.000. (Ath. að fjármagnstekjur falla undir tekjur).

Hjón (elli- og örorkulífeyrisþegar): 

Hjón með tekjur árið 2022 allt að kr. 8.070.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald. 
Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 14.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 9.470.000. (Ath. að fjármagnstekjur falla undir tekjur). 

Ekki þarf að sækja um lækkunina. 

Tillagan byggir á hækkun launavísitölu október 21/október 22 sem er 8%.

Gjalddagar

Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2023 verða 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september og 15. október.

Í þeim tilvikum sem fasteignagjöld ársins eru 25.000 kr eða lægri er einn gjalddagi 15. apríl 2023.

ATHUGIÐ

Álagningarseðlar verða ekki sendir út á pappírsformi. Álagningarseðlar eru aðgengilegir inni á þjónustugátt Garðabæjar og á vefnum island.is.

Greiðsluseðlar eru ekki sendir út en kröfur birtast í heimabanka undir rafræn skjöl.


Upplýsingar og aðstoð

Þjónustuver Garðabæjar og innheimtudeild í Ráðhúsi Garðabæjar við Garðatorg veita nánari upplýsingar varðandi álagningu gjaldanna í síma 525 8500. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið gardabaer@gardabaer.is