Deiliskipulag

Deiliskipulag er áætlun fyrir afmarkað svæði eða reiti innan sveitarfélagsins sem er byggð á aðalskipulagi, þar kemur fram nánari útfærsla þess. 

Í deiliskipulagi  eru teknar ákvarðanir um lóðir, lóðanotkun, byggingarreiti, byggðamynstur, þ.m.t. nýtingarhlutfall, útlit mannvirkja og form eftir því sem við á og aðrar skipulagsforsendur sem þurfa að liggja fyrir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfa. 

Deiliskipulagsáætlanir eru í gildi fyrir alla byggð í Garðabæ að undanskildum Vífilstöðum. Óbyggt land er að mestu ódeiliskipulagt en unnið er að deiliskipulagningu Heiðmerkur innan Garðabæjar.

Deiliskipulagsáætlanir og samþykktar breytingar eru aðgengilegar á bæjarskrifstofum og á skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar

Lóðarblöð(mæliblöð og hæðarblöð) er hægt að fá hjá Tækni-og umhverfissviði.

Arnarnes deiliskipulag

Deiliskipulag fyrir Arnarnes sem hefur fengið meðferð skv. 40. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í skipulagsnefnd Garðabæjar þann 8. mars 2018 og í bæjarstjórn Garðabæjar þann 15. mars 2018.