29. okt. 2021

Hafnarfjarðarvegur/þróunarsvæði - Aðalskipulag Garðabæjar - val á ráðgjöfum

Auglýst er eftir ráðgjöfum sem eru skipaðir þverfaglegu teymi skipulagsráðgjafa; skipulagsfræðingar, arkitektar, landslagsarkitektar og verkfræðingar sem vinna að gerð rammahluta aðalskipulags og deiliskipulagsáætlana fyrir þróunarsvæði A ásamt Hafnarfjarðarvegi milli bæjarmarka og Álftanesvegi frá Engidal að Reykjanesbraut.

Markmiðið er að móta stefnu um uppbyggingu á svæðinu sem sett verður fram sem rammahluti aðalskipulags og deiliskipulags í áföngum. Áhersla verður á gæði byggðar, umhverfi, samgöngur og samráð við íbúa og samvinnu við hagsmunaðila.

Skilafrestur til að sækja um er til og með 18. nóvember 2021. Umsóknir sendist á netfangið skipulag@gardabaer.is

Nánari upplýsingar um verkefnið, markmið þess, áherslu, verkþætti, kröfur, mat og tímalínu má sjá hér fyrir neðan.

AðalskipulagGarðabæjar 2016-2030

RammaskipulagLyngássvæði/Hafnarfjarðarvegur 2017

Verkefnislýsing

Markmið

 • Að móta stefnu um uppbyggingu á svæðinu sem sett verður fram sem rammahluti aðalskipulags og deiliskipulag í áföngum sbr. kafli 3.1.3 í aðalskipulagi Garðabæjar.
 • Að samræma stefnuna við aðrar áætlanir Garðabæjar og höfuðborgarsvæðisins
 • Að móta stefnu í samráði við íbúa Garðabæjar

Áhersla - (sbr. Áherslur í ASKG – kafli 1.4)

 • Gæði byggðar
  Fjölbreytileiki í byggðarmynstri, íbúðagerð og aldurssamsetningu í Garðabæ.
  Eftirsótt byggð til búsetu
  Þéttleiki byggðar taki mið af áherslum Borgarlínu verkefnis
  Lifandi miðbær með sterkri bæjarmynd frá Garðatorgi að Lyngási
 • Umhverfi
  Gæðum Hraunsholtslækjar sem er á náttúruminjaskrá viðhaldið
  Góð tengsl byggðar við umhverfi og náttúru
  Umhverfisvottun (sbr. Breeam- eða Svansvottun)
  Hljóð- og loftgæði
  Kolefnisspor lágmarkað
 • Samgöngur
  Stofnbraut hindri ekki samgang milli bæjarhluta
  Almenningssamgöngur verði raunhæfur kostur.
  Skilvirkt og öruggt stígakerfi
  Öryggi allra samgöngumáta verði tryggt
  Samvinna við Vegagerðina / Borgarlínu
 • Samráð við íbúa og samvinna við hagsmunaaðila
  Þátttaka íbúa í stefnumörkun og mótun virkjuð
  Samvinna við eigendur fasteigna á svæðinu


Áherslur rammaskipulags fyrir Lyngás og Hafnarfjarðarveg sem samþykkt var 2017 verði leiðarljós endurskoðunar aðalskipulags.

Verkþættir

 • Rammahluti aðalskipulags
  Þróunarsvæði A + Hafnarfjarðarvegur frá Kópavogi til Hafnarfjarðar
 • Deiliskipulag
  Hafnarfjarðarvegur
  Lyngás / Eskiás
  Lyngás / Skeiðarás

Krafa

 • Víðtæk reynsla af skipulagsgerð og samráði við íbúa og hagsmunaaðila
 • Góð þekking á samgöngulausnum, umhverfisgæðum og umhverfisvottun.
 • Reynsla af verkefnastjórnun með áherslu á kostnaðargát

Skilagögn

 • Upplýsingar um hóp og reynslu
 • Greinargerð um nálgunar- og vinnuaðferðir skipulagsmótunar
 • Greinargerð um sýn á verkefnastjórnun, tímaáætlanir og kostnaðargát

Mat

 • Víðtæk reynsla af skipulagsgerð
 • Reynsla af mótun samgönguáætlana
 • Reynsla af umhverfismati

Tímalína

 • Auglýst eftir ráðgjafahóp – 3 vikur
 • Val á ráðgjafahóp lokið – 3 vikur
 • Samningur við ráðgjafahóp – 2 vikur
 •  Mótun stefnu og skipulagslýsingar –
 • Skipulagslýsing lögð fram í skipulagsnefnd, bæjarráði og bæjarstjórn jan´22
 • Íbúafundur þar sem verkefnið og samráðsferlið er kynnt íbúum og hagsmunaaðilum feb 2022
 • Forkynning – vor 2022
 • Auglýsing – haust 2022
 • Staðfesting – vetur 2022/2023