LED götuljósker

18. jan. 2022

Garðabær óskar eftir tilboðum í : LED GÖTULJÓSKER

Garðabær óskar eftir tilboðum í : LED GÖTULJÓSKER

Tilboðið felst í að útvega 1.830 LED götuljósker í eldri hverfi í Garðabæ sem og í ný hverfi sem verið er að reisa. Svæðið sem lamparnir eru ætlaðir í samanstendur af húsagötum, opnum svæðum og stígum. Gerðar eru kröfur til þess að bjóðandi bjóði lampa sem uppfylla útlitskröfur auk tæknilegra og ljóstæknilegra eiginleika og komi vel út í lífsferilskostnaðargreiningu, LCC. Samningur nær til þriggja ára. Frávikstilboð verða ekki leyfð.

Útboðsgögn verða afhent í tölvupósti í gegnum ráðgjafa verkkaupa, gudjon@liska.is og verður hægt að nálgast gögn til og með 15. febrúar 2022. Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila rafrænt í tölvupósti til gudjon@liska.is.

Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Bjóðendur bera ábyrgð á að tilboð berist á réttum tíma og eru hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila þeim inn.

Skilafrestur tilboðs er til kl. 10:00 þriðjudaginn 22. febrúar 2022 en opnun tilboða fer fram rafrænt kl. 10:15 að viðstöddum þem bjóðendum sem þess óska. Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði.