Útboð - rif á húsum við Lækjarfit 3, 5 og 7

17. ágú. 2018

Umhverfis- og tæknisvið Garðabæjar óskar eftir tilboðum í verkið: Rif á húsum við Lækjarfit

Umhverfis- og tæknisvið Garðabæjar óskar eftir tilboðum í verkið: Rif á húsum við Lækjarfit
Byggingarnar sem á að rífa eru steinsteypt fjölbýlishús. Útboðsverk þetta er fólgið í niðurrifi húsannaí heild og frágangi lóðar. Hús nr. 5 og 7 eru tilbúin til niðurrifs en hús nr. 3 á að rífa eftir u.þ.b. 1 ár.

Verkið skiptist gróflega í eftirfarandi verkþætti:Gólffermetrar:
Steyptar botn- og milliplötur ....................Alls um 1.100 m²
Útveggir: Steyptir útveggir ...................................................Alls um 910 m²
Þök: Timburþök klædd bárujárni .........................................Alls um 580 m²
Lóðarfrágangur: Skila á lóðunum grófjöfnuðum .................Alls um 620 m²

Tilboðið skal gert á grundvelli útboðsgagna frá Strendingi verkfræðiþjónustu dags. í júlí 2018.
Útboðsgögnin verða einungis aðgengileg á rafrænu formi á vef Garðabæjar – gardabaer.is- þar sem þeir sem vilja geta nálgast gögnin og skráð sig fyrir móttöku þeirra.

Helstu dagsetningar:
Útboðsgögn aðgengileg á vef Garðabæjar frá og með ..........18. ágúst 2018
Opnun tilboða .............................................þriðjudaginn 4. september 2018
Verklok fyrri hluti ................................................................31. október 2018
Verktími seinni hluti ...............................................15. júlí til 31. ágúst 2019

Tilboðin verða opnuð á bæjarskrifstofum Garðabæjar, í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska,þann 4. september 2018 kl. 11:00.

Umhverfis- og tæknisvið Garðabæjar

Útboðsgögn