Samþykkt og gildistaka skipulagsáætlana

Hér má nálgast upplýsingar um samþykktir bæjarstjórnar og gildistöku þeirra deiliskipulagsáætlana sem gerðar voru athugasemdir við í auglýsingaferli. Upplýsingarnar varða deiliskipulagsáætlanir sem voru samþykktar frá október 2019.

Upplýsingar um samþykktir og gildistöku annarra deiliskipulagsáætlana eru aðgengilegar á kortavef Garðabæjar og skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar.

Ákvarðanir bæjarstjórnar um deiliskipulagsáætlanir eru stjórnvaldsákvarðanir sem eru kæranlegar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsáætlunar í B-deild Stjórnartíðinda.


Urriðaholt - norðurhluti 4

18.4.2021

Aðalskipulagsbreyting og deiliskipulag norðurhluta 4

Samþykkt: Á fundi bæjarstjórnar Garðabæjar þann 18.03.2021 samþykkti bæjarstjórn samkvæmt 32. gr. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eftirfarandi skipulagsáætlanir, svör við athugasemdum og önnur fylgiskjöl:

  • Aðalskipulag Garðabæjar, breyting, landnotkunarreitur 5.04 Vþ.
  • Deiliskipulag Urriðaholts norðurhluti 4 greinargerð og uppdráttur.
  • Önnur fylgiskjöl.

Gildistaka: Tillögurnar hafa öðlast gildi. Auglýsing fyrir aðalskipulagsbreytinguna var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 4. maí 2021 nr. 494/2021. Auglýsing fyrir deiliskipulagið var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 12. maí 2021 nr. 544/2021. Í samræmi við 2. mgr. 32. gr. og 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er niðurstaða bæjarstjórnar hér með auglýst.  Við gildistöku deiliskipulagsáætlunar Urriðaholt norðurhluti 4 fellur úr gildi deiliskipulag Urriðaholts viðskiptastrætis.

Tekin hefur verið afstaða til innsendra athugasemda og umsagna og var komið til móts við þær að hluta með því að gera breytingar frá auglýstri tillögu deiliskipulags. Breytingarnar teljast ekki breyta auglýstum tillögum í grundvallaratriðum og verða þær því ekki auglýstar að nýju, sbr. 1. mgr. 32. gr. og 4. mgr. 41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Aðalskipulagsbreytingunni var ekki breytt eftir auglýsingu. 

Ábyrgðarmenn undirskriftalista eru beðnir um að koma upplýsingum áfram og vísa á vef Garðabæjar þar sem finna má nánari upplýsingar.

Ef óskað er frekari upplýsinga er hægt að hafa samband við skipulagsstjóra eða með því að senda tölvupóst á netfangið skipulag@gardabaer.is

Vakin er athygli á málskotsrétti samkvæmt 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011 en þar kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Ákvarðanir sem Skipulagsstofnun og ráðherra ber að staðfesta samkvæmt Skipulagslögum sæta þó ekki kæru til nefndarinnar. Það á við um aðalskipulagsbreytingar.

Þeir einir geta kært stjórnvaldsákvarðanir sem eiga lögvarða hagsmuni tengda þeirri ákvörðun sem kæra á. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu skipulagsáætlana í B-deild Stjórnartíðinda.

Auglýsing verður birt í fjölmiðlum í framhaldi af birtingu auglýsingar um gildistöku skipulagsáætlananna í B-deild Stjórnartíðinda. Í samræmi við 2. mgr. 31. gr. og 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er niðurstaða bæjarstjórnar hér með auglýst.