Samþykkt og gildistaka skipulagsáætlana

Hér má nálgast upplýsingar um samþykktir bæjarstjórnar og gildistöku þeirra deiliskipulagsáætlana sem gerðar voru athugasemdir við í auglýsingaferli. Upplýsingarnar varða deiliskipulagsáætlanir sem voru samþykktar frá október 2019.

Upplýsingar um samþykktir og gildistöku annarra deiliskipulagsáætlana eru aðgengilegar á kortavef Garðabæjar og skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar.

Ákvarðanir bæjarstjórnar um deiliskipulagsáætlanir eru stjórnvaldsákvarðanir sem eru kæranlegar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsáætlunar í B-deild Stjórnartíðinda.


Vífilsstaðaland

Aðalskipulagsbreyting og deiliskipulagstillögur

29.1.2021

Aðalskipulagsbreyting og deiliskipulagstillögur

Samþykkt: Á fundi bæjarstjórnar Garðabæjar þann 19.11.2020 samþykkti bæjarstjórn samkvæmt 32. gr. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eftirfarandi skipulagsáætlanir (greinargerðir og uppdrættir) ásamt umhverfisskýrslum, svörum við athugasemdum og öðrum fylgiskjölum. 

  • Breyting á Aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030. Rammahluti Vífilsstaðalands.
  • Hnoðraholt norður deiliskipulag.
  • Vetrarmýri miðsvæði deiliskipulag.
  • Rjúpnadalur deiliskipulag

Breytt og lagfærð gögn voru lögð fram í bæjarstjórn Garðabæjar; breyting á Aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, Rammahluti Vífilsstaðalands, þann 18.02.2021 og deiliskipulagsáætlanir Hnoðraholts norður og Vetrarmýri miðsvæði þann 18.03.2021 eftir að erindi bárust frá Skipulagsstofnun. 

Athugasemdir bárust og hefur þeim verið svarað með umsögn sveitarstjórnar.

Gildistaka:  Tillögurnar hafa öðlast gildi. Auglýsing fyrir aðalskipulagsbreytinguna var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 31. mars 2021 nr. 362/2021. Auglýsingar fyrir deiliskipulagstillögurnar þrjár voru birtar í B-deild Stjórnartíðinda þann 14.04.2021. nr. 407/2021, Í samræmi við 2. mgr. 32. gr.  og 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er niðurstaða bæjarstjórnar hér með auglýst. Með gildistöku deiliskipulagsáætlana Hnoðrahols norður og Vetrarmýrar miðsvæðis í B-deild Stjórnartíðinda fellur úr gildi deiliskipulag Hnoðraholts og Vetrarmýrar (m.s.br.).

Tekin hefur verið afstaða til innsendra athugasemda og umsagna og var komið til móts við þær að hluta með því að gera breytingar frá auglýstum tillögum. Breytingarnar teljast ekki breyta auglýstum tillögum í grundvallaratriðum og verða þær því ekki auglýstar að nýju, sbr. 1. mgr. 32. gr. og 4. mgr. 41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Umsögn sveitarstjórnar við innsendum umsögnum og athugasemdum (samþykkt 19.11.2020).

Eftir athugasemdir Skipulagsstofnunar við tillögurnar voru gerðar lagfæringar og um leið voru viðbrögð Garðabæjar við umsagnir og athugasemdir uppfærð. 

Ábyrgðarmenn undirskriftalista eru beðnir um að koma upplýsingum áfram og vísa á vef Garðabæjar þar sem finna má nánari upplýsingar.

Ef óskað er frekari upplýsinga er hægt að hafa samband við skipulagsstjóra eða með því að senda tölvupóst á netfangið skipulag@gardabaer.is 

Vakin er athygli á málskotsrétti samkvæmt 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011 en þar kemur fram að stjórnvaldsákvarðanir má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Ákvarðanir sem Skipulagsstofnun og ráðherra ber að staðfesta samkvæmt Skipulagslögum sæta þó ekki kæru til nefndarinnar. Það á við um aðalskipulagsbreytingar.

Þeir einir geta kært stjórnvaldsákvarðanir sem eiga lögvarða hagsmuni tengda þeirri ákvörðun sem kæra á. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu skipulagsáætlana í B-deild Stjórnartíðinda.

Auglýsing verður birt í fjölmiðlum í framhaldi af birtingu auglýsingar um gildistöku skipulagsáætlananna í B-deild Stjórnartíðinda. Í samræmi við 2. mgr. 31. gr. og 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er niðurstaða bæjarstjórnar hér með auglýst.