19. nóv. 2021

Parhúsalóðir í Kumlamýri

Garðabær auglýsir til sölu byggingarrétt 26 parhúsalóða í Kumlamýri á Álftanesi.

  • Loftmynd Álftanes Kumlamýri
    Parhúsalóðir í Kumlamýri á Álftanesi

Heildarskipulag svæðisins miðar að því að framtíðarbyggð verði í sem bestu samræmi við umhverfið og taki mið af hugmyndinni um Álftanes sem „sveit í borg“. Þannig er gert ráð fyrir lifandi og fjölbreyttri byggð í góðum tengslum við skóla og útivistarsvæði.

Kumlamýri, ný gata, liggur í suðurátt frá Suðurnesvegi og frá henni kvíslast botnlangar.
Parhús við Kumlamýri verða áþekk einbýlishúsum í útliti með mæni og nýtanlegu risi. Parhúsin eru staðsett saman í þyrpingu með sameiginlegu götu- og íverusvæði í miðju. Húsin verða 1 hæð og ris.

Einungis einstaklingar geta gert tilboð í lóðirnar og þurfa tveir einstaklingar saman að gera sameiginlegt tilboð í tvær samliggjandi parhúsalóðir og eru sameiginlega ábyrgir fyrir greiðslu byggingarréttargjalds fyrir báðar lóðirnar. Tilboðsfjárhæð í hvora lóð skal vera sú sama í báðum tilvikum.  Þeir sem eru skráðir á sama heimili, eins og hjón og fólk í sambúð geta aðeins staðið saman að einni umsókn.

ATH Gatnagerðargjald miðast við byggða m2 og við það bætist byggingarréttargjald sem er að lágmarki 10.000.000 kr.

Óskað er eftir tilboðum í óskilgreindar samliggjandi lóðir og getur sami einstaklingurinn aðeins boðið í eina lóð.

Tilboð í byggingarrétt þarf að berast í lokuðu umslagi, merkt ,,Kumlamýri – parhúsalóð", á bæjarskrifstofur Garðabæjar fyrir kl. 12:00 föstudaginn 10. desember 2021 og skulu tilboð gilda í fjórar vikur frá opnun tilboða. Tilboð verða opnuð og tekin fyrir á fundi bæjarráðs Garðabæjar sem hefst kl. 08:00 þriðjudaginn 14. desember 2021.

Þeir tveir einstaklingar sem eiga hæsta sameiginlega tilboð í tvær samliggjandi lóðir fá fyrsta rétt til að velja lóðir á svæðinu. Næsta valrétt eiga þeir sem eiga næsthæsta tilboð og svo koll af kolli.
Þeir tilboðsgjafar sem ekki fá valrétt eru settir á biðlista.

Fylgigögn:

Deiliskipulag
Greinargerð með deiliskipulagi (vísar á vef Skipulagsstofnunar)
Úthlutunarskilmálar
Tilboðsblað
Spurt og svarað - uppfært 23. nóvember 2021
Þykktarkort Kumlamýri 2-28
Þykktarkort Kumlamýri 1-15.

Kumlamyri_mynd_svaedi