11. feb. 2020

Þróunarsjóður grunnskóla 2020

Garðabær auglýsir eftir umsóknum vegna úthlutunar úr Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar.

Garðabær auglýsir eftir umsóknum vegna úthlutunar úr Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar. Þróunarsjóðnum er ætlað að stuðla að nýbreytni og framþróun í starfi skóla í Garðabæ. Einstaka kennarar, kennarahópar, aðrir fagaðilar sem starfa við skóla í Garðabæ, einn skóli eða fleiri skólar/fagaðilar í sameiningu, fræðslu og menningarsvið í samstarfi við skóla geta sótt um styrk í sjóðinn.

Til úthlutunar árið 2020 eru 28 milljónir.

Áhersluþættir Þróunarsjóðs grunnskóla 2020-2021:

  • Vellíðan: Þjálfa færni nemenda til að takast á við áskoranir nútímasamfélags svo sem áreiti, hraða, streitu og kvíða með viðurkenndum aðferðum sem styðja við vellíðan og árangur í samfélagi 21. aldar eins og hugleiðslu, íhugun, sjálfseflingu, seigluþjálfun og heilsueflandi lífsstíl.
  • Læsi: Fjölbreyttar aðferðir til að efla læsi, lesskilning, yndislestur og orðaforða sérstaklega nemenda sem standa höllum fæti miðað við jafnaldra t.d. með snemmtækri íhlutun, samvinnu við foreldra og nýtingu mælikvarða á sviðinu.
  • Framsæknir kennsluhættir sem byggja m.a. tækni- og teymiskennslu auk samvinnu nemenda, í því skyni að efla félags- og samskiptafærni þeirra, trú á eigin getu, frumkvæði og sköpunarkraft.

Einnig er hægt að sækja um styrki til verkefna sem styðja við skólanámskrá og sérstöðu hvers skóla.
Umsóknir skulu hafa borist fyrir 1. mars og verður þeim svarað fyrir 31. mars.

Frekari upplýsingar veitir:
Katrín Friðriksdóttir, grunn- og tónlistarskólafulltrúi Garðabæjar, s. 525 8500.

Sjá einnig upplýsingar um úthlutun fyrri ára hér á vefnum.

Reglur:

Reglur þróunarsjóðs grunnskóla og þróunarsjóðs leikskóla eru aðgengilegar á vefnum á síðunni stjórnsýsla/reglugerðir undir flokknum fræðslu- og menningarmál.

Eyðublöð:

Umsókn um styrk úr þróunarsjóði grunnskóla í Garðabæ - rafræn umsókn á Mínum Garðabæ