Skipulag í kynningu

Hér má nálgast þau skipulagsmál sem eru í kynningu hjá Garðabæ. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér málin.

Athugasemdum eða ábendingum við kynntar tillögur skal skila skriflega til tækni- og umhverfissviðs Garðabæjar, Garðatorgi 7, eða með tölvupósti á skipulag@gardabaer.is fyrir lok þess dags sem gefinn er upp hverju sinni.


Aðalskipulag Garðabæjar 2016-2030, Garðaholt og Garðahverfi, og breyting á deiliskipulagi Garðahverfis

Skipulagslýsing

11.11.2020

Skipulagslýsing

Þann 5.11.2020 samþykkti bæjarstjórn Garðabæjar skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi Garðabæjar í Garðaholti og Garðahverfi, og breytingu á deiliskipulagi Garðahverfis. 

Tillagan gerir ráð fyrir eftirfarandi breytingum á aðalskipulaginu; breytingu á afmörkun 1.89 Op, opnu svæði við Grænagarð og breytingu á afmörkun 1.76 Íb, blandaðrar byggðar á Garðaholti. Gera skal eftirfarandi leiðréttingar á villum sem slæddust inn á Norðuruppdrátt Aðalskipulags Garðabæjar 2016-2030 við staðfestingu: Bæta við á uppdrátt landnotkunarskilgreiningu 1.80 Íþ fyrir íþrótta svæði á Garðaholti sbr.greinargerð. Taka út af uppdrætti skilgreiningu 1.80 S. Lagfæra hringtákn fyrir 1.81 M, Miðsvæði Útbæjar, á uppdrætti. 

Tillögur deiliskipulagsbreytingarinnar varða m.a. mörk deiliskipulagssvæðis, lóðamörk, skilmála húsagerða og legu stíga.

Með vísan í 30. gr. og 40. gr. skipulagslaga eru skipulagslýsingin lögð fram til kynningar á heimasíðu Garðabæjar, www.gardabaer.is, og í þjónustuveri Garðabæjar, Garðatorgi 7.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuni að gæta er gefinn kostur á að senda inn skriflegar ábendingar. Frestur til að skila inn ábendingum rennur út 2. desember 2020. Skila skal ábendingum á bæjarskrifstofu Garðabæjar eða á netfangið skipulag@gardabaer.is