Skipulag í kynningu

Hér má nálgast þau skipulagsmál sem eru í kynningu hjá Garðabæ. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér málin.

Athugasemdum eða ábendingum við kynntar tillögur skal skila skriflega til tækni- og umhverfissviðs Garðabæjar, Garðatorgi 7, eða með tölvupósti á skipulag@gardabaer.is fyrir lok þess dags sem gefinn er upp hverju sinni.


Háholt - Vinastræti

24.5.2022

Háholt - Vinastræti, tillaga að breytingu deiliskipulags Urriðaholts norðurhluta 3

Í samræmi við 1.mgr.43.gr. og 1.mgr.41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir Garðabær hér með eftirfarandi breytingartillögu á deiliskipulagsáætlunum.

Háholt - Vinastræti, tillaga að breytingu deiliskipulags Urriðaholts norðurhluta 3.

Tillagan gerir ráð fyrir breytingu á deiliskipulagi Urriðaholts Norðurhluta 3 sem nær til Vinastrætis 22-28 og Vinastrætis 30. Í deiliskipulagsbreytingunni felst að lóðamörkum er breytt. Bílakjallari Vinastrætis 30 stækkar og nær undir götuna. Byggingareitum er breytt og byggingamagn eykst á lóð Vinastrætis 30 en minnkar á lóð Vinarstrætis 22-28 þar sem byggingarreitur færist til suðurs. Í heildina er um að ræða 872 fermetra aukningu byggingamagns. Sett er kvöð um umferð og lagnir um Vinastræti.

Vinastræti 20-30
Vinastræti 20-28 skýringaruppdráttur
Vinastræti - Skuggavarp

Tillagan er aðgengileg hér á vef Garðabæjar, www.gardabaer.is, og í þjónustuveri.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að senda inn skriflegar athugasemdir til og með 05.07.2022 annað hvort á netfangið skipulag@gardabaer.is eða á bæjarskrifstofu Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ.