Skipulag í kynningu

Hér má nálgast þau skipulagsmál sem eru í kynningu hjá Garðabæ. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér málin.

Athugasemdum eða ábendingum við kynntar tillögur skal skila skriflega til tækni- og umhverfissviðs Garðabæjar, Garðatorgi 7, eða með tölvupósti á skipulag@gardabaer.is fyrir lok þess dags sem gefinn er upp hverju sinni.


Garðaholt og Garðahverfi

20.12.2021

Aðal- og deiliskipulagsbreyting

AÐALSKIPULAG GARÐABÆJAR 2016-2030, BREYTING – GARÐAHOLT OG GARÐAHVERFI. BREYTING Á DEILISKIPULAGI GARÐAHVERFIS.

Í samræmi við 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, sbr. 1. mgr. 36. gr., og 1. mgr. 43. gr. og 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/20210 auglýsir Garðabær hér með tillögur að eftirfarandi breytingum á aðalskipulagi og deiliskipulag.

Aðalskipulag Garðabæjar 2016-2030, tillaga að breytingu vegna Garðaholts og Garðahverfis.

Tillagan gerir ráð fyrir breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar þar sem afmörkun Grænagarðs (1.89 Op) í Garðahverfi tekur breytingum sem og afmörkun íbúðarsvæðis (1.76 Íb). Einnig er gert ráð fyrir nýjum tengistíg í Garðahverfi frá félagsheimili Garðaholts ofan Garðavegar að útivistarstíg niðri við ströndina. Um leið eru lagðar til leiðréttingar á landnotkunartáknum í Garðaholti sem voru ekki réttir á staðfestum aðalskipulagsuppdrætti.

Deiliskipulag Garðahverfis, tillaga að breytingu.

Tillagan gerir ráð fyrir breytingum á lóðarmörkum og byggingareitum í Katrínarkoti, Háteigi, Hausastöðum, Breiðholti, Miðengi og Pálshúsum. Við Dysjar og Nýjabæ 2 er afmörkuð ný íbúðarlóð og byggingarreitur. Breytt afmörkun Grænagarðs og skilgreind er lóð umhverfis núverandi íbúðarhús í Grænagarði. Breyting er á stígakerfi og gönguleiðum.

Að öðru leyti er vísað í framlögð gögn.

Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, www.gardabaer.is, og í þjónustuveri.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að senda inn skriflegar athugasemdir til og með 31. janúar 2022 annað hvort á netfangið skipulag@gardabaer.is eða á bæjarskrifstofu Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ.