Markmiðin og áherslur Garðabæjar

Yfirmarkmið Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna eru 17 talsins og undirmarkmiðin eru 169. Sveitarfélög gegna lykilhlutverki í innleiðingu heimsmarkmiðanna og hefur Garðabær valið 38 undirmarkmið til að innleiða í starfi, stefnum og framtíðarsýn. Að neðan er hægt að kynna sér undirmarkmið Garðabæjar með því að smella á "Skoða markmið" undir hverju yfirmarkmiði.

Markmiðin 38 og ferlið við val þeirra var staðfest í bæjarráði Garðabæjar þann 3. mars 2020. Markmiðin tengjast vel inn meginstoðir sjálfbærrar þróunar; efnahagslegar, félagslegar og umhverfislegar. Stoðirnar eru grunnur að því að tryggja velferð einstaklinga og samfélaga með sjálfbærni til framtíðar í huga.

Frekari upplýsingar um heimsmarkmiðin er að finna á vef Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.

Einstaklingar geta reiknað út kolefnisspor sitt með nýrri reiknivél sem þróuð var í samvinnu Háskóla Íslands og erlendra sérfræðinga.  Markmið reiknivélarinnar er að hjálpa fólki að átta sig á kolefnisspori sínu með því að sýna fram á hvaða þættir vega mest og hvar tækifæri eru til að draga úr losun.  Hægt er að smella hér til að fara inn á reiknivélina.


Engin fátækt

1.

Útrýma fátækt í allri sinni mynd alls staðar

Skoða markmið

Ekkert hungur

2.

Útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu og stuðla að sjálfbærum landbúnaði

Skoða markmið

Heilsa og vellíðan

3.

Stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar

Skoða markmið

Menntun fyrir alla

4.

Tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að tækifærum allra til náms alla ævi

Skoða markmið

Jafnrétti kynjanna

5.

Jafnrétti kynjanna verði tryggt og völd allra kvenna og stúlkna efld

Skoða markmið

Hreint vatn og hreinlætisaðstaða

6.

Tryggja aðgengi að og sjálfbæra nýtingu, allra á hreinu vatni og salernisaðstöðu

Skoða markmið

Sjálfbær orka

7.

Tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði

Skoða markmið

Góð atvinna og hagvöxtur

8.

Stuðla að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og arðbærum og mannsæmandi atvinnutækifærum fyrir alla

Skoða markmið

Nýsköpun og uppbygging

9.

Byggja upp viðnámsþolna innviði fyrir alla, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu og hlúa að nýsköpun

Skoða markmið

Aukinn jöfnuður

10.

Draga úr ójöfnuði innan og á milli landa

Skoða markmið

Sjálfbærar borgir og samfélög

11.

Gera borgir og íbúðasvæði öllum mönnum auðnotuð, örugg, viðnámsþolin og sjálfbær

Skoða markmið

Ábyrg neysla og framleiðsla

12.

Sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur verði tryggð

Skoða markmið

Aðgerðir í loftslagsmálum

13.

Grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra

Skoða markmið

Líf í vatni

14.

Vernda og nýta hafið og auðlindir þess á sjálfbæran hátt í því skyni að stuðla að sjálfbærri þróun

Skoða markmið

Líf á landi

15.

Vernda, endurheimta og stuðla að sjálfbærri nýtingu vistkerfa á landi, sjálfbærri stjórnun skógarauðlindarinnar, berjast gegn eyðimerkurmyndun, stöðva jarðvegseyðingu og endurheimta landgæði og sporna við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni

Skoða markmið

Friður og réttlæti

16.

Stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla menn, tryggja öllum jafnan aðgang að réttarkerfi og byggja upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir fyrir alla menn á öllum sviðum

Skoða markmið

Sammvinna um markmiðin

17.

Blása lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun og grípa til aðgerða

Skoða markmið

Hvað erum við að gera?

Innleiðing heimsmarkmiðanna í Garðabæ

Garðabær vinnur að innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun sem gilda til ársins 2030. Um mitt ár 2019 var settur á fót starfshópur um innleiðingu heimsmarkmiðanna í Garðabæ. Í starfshópnum sitja fulltrúar frá öllum sviðum Garðabæjar auk verkefnastjóra og á hópurinn að vinna náið með nefndum og starfsmönnum bæjarins, félagasamtökum og öðrum tengdum aðilum. Hópurinn vinnur að markmiðasetningu er snertir innleiðingu heimsmarkmiðanna sem og eftirfylgni með innleiðingunni.

Hugmyndafræði heims-markmiða nýtist í stefnumótun

Búið er að rýna útgefnar stefnur Garðabæjar og taka saman hvernig undirmarkmiðin 38 birtast í þeim og hvar markmiðin vantar í stefnurnar. Hugmyndafræðin er að í framhaldinu muni nýjar og endurskoðaðar stefnur vera unnar með heims-markmiðin í huga, og þá sérstaklega þau 38 undirmarkmið sem valin voru fyrir Garðabæ.

Mælingar á árangri

Verið er að skoða hvernig best er að vinna að tölfræðilegum greiningum og mælingum á stöðu mála með það í huga að fylgjast með framförum í sjálfbærri þróun í Garðabæ í anda heimsmarkmiðanna. Stefnt er að samvinnu með Sambandi íslenskra sveitarfélaga að vali á sameiginlegum mælikvörðum og gagnaöflun til frekari greininga fyrir Garðabæ.


Áfangar og fréttir

Vinningstillaga leikskóli í Urriðaholti

Nýr leikskóli í Urriðaholti - 11.3.2022

Haustið 2022 mun 6 deilda leikskóli taka til starfa við Kauptún í Garðabæ í húseiningum sem verða reistar á staðnum. Leikskólinn er undanfari nýs 6 deilda leikskóla fyrir allt að 120 börn við Holtsveg í Urriðaholti sem verður tekinn í notkun haustið 2023.

Lífshlaupið 2019

Lífshlaupið 2022 - 4.2.2022

Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands sem höfðar til allra landsmanna. Markmið þess er að hvetja landsmenn til þess að fara eftir ráðleggingum embættis landlæknis um hreyfingu hvort sem er í frítíma, vinnu, skóla eða við val á ferðamáta.

Undirgöng undir Arnarneshæð

Smíði undirganga undir Arnarneshæð - kynningarfundur 8. febrúar - 4.2.2022

Garðabær og Vegagerðin bjóða til íbúakynningar, vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar við smíði undirganga undir Arnarneshæð.

Endurskoðun menntastefnu Garðabæjar

Endurskoðun menntastefnu - samráð við íbúa - 2.2.2022

Nú er í gangi endurskoðun á gildandi skólastefnu Garðabæjar sem ætlað er að móta í víðtæku samráði við starfsfólk skólanna, börn í leik-, grunn- og tónlistarskólum, kjörna fulltrúa, starfsfólk og bæjarbúa.

Fréttasafn