Aðlöguð verkefni í íslensku og stærðfræði

Hofsstaðaskóli (2017)

Fagmennska kennara Íslenska Stærðfræði

Markmið:

  • Mæta nemendum með mikla námserfiðleika
  • Efla virkni þeirra í námi inni í bekk
  • Auka samfellu í námi nemenda með einstaklingsnámsskrá
  • Efla samvinnu sérkennara, bekkjarkennara og þroskaþjálfa

Lokaskýrsla - Aðlöguð verkefni í íslensku og stærðfræði