Allir vegir skólafærir

Hofsstaðaskóli (2020-2021)

Líðan Samfélagsgreinar Samskipti og félagsfærni Samþætting námsgreina

Markmið/verkefnið í hnotskurn:
  • Vinna með skólafærni á markvissan og uppbyggilegan hátt.
  • Ýta undir seiglu og sjálfsstjórn.
  • Auka meðvitund barna um styrkleika sína og annarra.
  • Auka samkennd í eigin garð og annara.
  • Stuðla að jákvæðum skólabrag.

Markmið verkefnisins:
Allir vegir skólafærir er að þjálfa nemendur í skólafærni. Hugmyndin er að gera nemendur örugga í skólaumhverfinu með því að þjálfa ákveðna þætti skólafærni, sjálfstjórn og seiglu. Útbúin verður áætlun/verkefnabanki til að þjálfa og æfa þessa þætti á jákvæðan og uppbyggilegan hátt í leik og starfi til að ná árangri í vinnu sem þessari. Ef nemendur þekkja reglur og vita til hvers er ætlast af þeim í mismunandi aðstæðum eru meiri líkur á að líði vel og nái árangri í náminu.

Lokaskýrsla - Allir vegir skólafærir