Leikur sem kennsluaðferð

Flataskóli (2017)

Samskipti og félagsfærni

Markmið:
• að skapa samfellu milli skólastiga
• að auðvelda upphaf skólagöngu og vekja áhuga
• að tengja leik og nám nemenda

Lokaskýrsla - Leikur sem kennsluaðferð