Að kynna fötlun sína - Ég er einstakur/einstök

Hofsstaðaskóli (2015)

Heilbrigði og velferð Jafnrétti Samskipti og félagsfærni Skóli margbreytileikans

Markmið:

Að útbúa verkefnasjóð fyrir kennara, þroskaþjálfa, námsráðgjafa eða hverja þá sérfræðinga sem vinna með nemendum með fötlun. Þessir sérfræðingar fá verkefnabanka með eyðublöðum eða hugmyndabanka og verkefnalýsingar til að vinna með þegar kynna á fyrir nemendum fötlun sína. Verkefnablöðin og verkefnalýsingarnar nýtast einnig fyrir nemendur með fötlun til að kynna fötlun sína fyrir bekkjarfélögum, kennurum og öðru starfsfólki og samnemendum sínum.

Áhersluþættir:

  • Yngsta stig

  • Miðstig

  • Elsta stig

  • Skóli margbreytileikans

  • Samskipti og félagsfærni

  • Jafnrétti

  • Heilbrigði og velferð

Lokaskýrsla í pdf-skjali