22. jan. 2020

Mikil ánægja íbúa með þjónustu Garðabæjar

Garðabær lendir í fyrsta sæti þegar spurt er um ánægju með þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið í samanburði við önnur sveitarfélög í árlegri þjónustukönnun Gallup sem var framkvæmd í lok árs 2019 fram til byrjun árs 2020. 

  • Niðurstöður spurningar um ánægju með þjónustu grunnskóla í Garðabæ
    Niðurstöður spurningar um ánægju með þjónustu grunnskóla í Garðabæ

Garðabær lendir í fyrsta sæti þegar spurt er um ánægju með þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið í samanburði við önnur sveitarfélög í árlegri þjónustukönnun Gallup sem var framkvæmd í lok árs 2019 fram til byrjun árs 2020. Markmið könnunarinnar er að kanna ánægju með þjónustu 20 stærstu sveitarfélaga landsins og gera samanburð þar ásamt því að skoða breytingar á mælingum milli ára.

Í heildina eru niðurstöður könnunarinnar mjög góðar fyrir Garðabæ og bærinn er einnig efstur meðal sveitarfélaga í samanburði þegar spurt er um ánægju með þjónustu grunnskóla. Garðabær er í efstu sætum í flestum almennum viðhorfsspurningum könnunarinnar eða í 1.-3. sæti í 8 af 13 spurningum og yfir meðaltali í öllum spurningum utan einnar þar sem við erum jöfn meðaltali annarra í samanburði við önnur sveitarfélög. Í samanburði milli ára þá er hærra skor í 6 af 13 spurningum, lækkun í tveimur og í fimm spurningum er sama skor.

Ánægja með þjónustu grunn- og leikskóla

Garðbæingar eru áfram ánægðir með sveitarfélagið sem stað til að búa á en sú spurning fær hæsta skorið eða 4,5 (á mælikvarðanum 1-5) og aðrar spurningar þar sem Garðabær lendir í efstu sætum eru um þjónustu grunnskóla, þjónustu leikskóla, þjónustu við barnafjölskyldur, skipulagsmál, sorphirðu og gæði umhverfisins í nágrenni við heimili auk þjónustu sveitarfélagsins í heild sinni. Einnig er spurt um þjónustu við eldri borgara, menningarmál, aðstöðu til íþróttaiðkunar, þjónustu við fatlað fólk og hversu vel starfsfólk bæjarins hefur leyst úr erindum.
Sú spurning sem hækkar mest í skori á milli ára er um ánægju íbúa með þjónustu við fatlað fólk í sveitarfélaginu en þar mældist skorið 3,5 (var 3,2 í fyrra) og þar er um marktæka hækkun að ræða á milli ára. Þegar notendur og aðstandendur svara þeirri viðhorfsspurningu mælist skorið hærra eða 4.

Notendur ánægðari

Í könnuninni er m.a. greining á svörum eftir kyni, aldri, fjölskyldusamsetningu og tekjum. Jafnframt er greint hvernig þeir sem nota tiltekna þjónustu svara í samanburði við aðra og það er merkjanlegur munur þar sem þeir sem nýta þjónustuna, s.s. íbúar með börn í leik- og grunnskóla, þeir sem nýta íþróttaaðstöðu, eldri borgarar og aðstandendur þeirra, fatlað fólk og aðstandendur þeirra, eru ánægðari með þjónustuna.

Þjónustukönnunin var lögð fram til kynningar í bæjarráði Garðabæjar í vikunni. Niðurstöður könnunarinnar verða áfram rýndar hjá nefndum og sviðum bæjarins til að geta þróað og bætt þjónustu Garðabæjar enn betur.

Niðurstöður fyrir Garðabæ úr þjónustukönnuninni eru aðgengilegar hér á vef Garðabæjar og þar má jafnframt sjá niðurstöður til samanburðar úr eldri könnunum.

Þjónustukönnun Gallup 2019 – niðurstöður Garðabæjar
Eldri þjónustukannanir – niðurstöður Garðabæjar

Ráðhús Garðabæjar