7. nóv. 2014

Traust fjárhagsstaða Garðabæjar

Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2015 og árin 2016 - 2018 var lögð fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar í gær fimmtudaginn 6. nóvember. Heildartekjur Garðabæjar á árinu 2015 eru áætlaðar 10.992 millj.kr., útgjöld án fjármagnsliða eru áætluð 10.246 millj.kr. og fjármagnsgjöld eru áætluð 573 millj.kr.
  • Séð yfir Garðabæ
Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2015 og árin 2016 - 2018 var lögð fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar í gær fimmtudaginn 6. nóvember.  Heildartekjur Garðabæjar á árinu 2015 eru áætlaðar 10.992 millj.kr., útgjöld án fjármagnsliða eru áætluð 10.246 millj.kr. og fjármagnsgjöld eru áætluð 573 millj.kr.

Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða ársins 2015 verði jákvæð um 172 milljónir króna. Álögum á íbúa verður stillt í hóf og gert er ráð fyrir að álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt eða  13,66% sem er með því lægsta sem gerist hjá stærri sveitarfélögum.   Við framlagningu frumvarpsins kynnti bæjarstjóri hugmyndir meirihlutans um lækkun fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði.
Allar kennitölur í rekstri bera vott um trausta fjárhagsstöðu.

Áætlunin gerir ráð fyrir að skuldahlutfall í árslok 2015 verði 97,5% sem sýnir að fjárhagsstaða Garðabæjar er sterk og staðfestir að áætlanir sem gerðar voru við sameiningu Garðabæjar og Álftaness hafa gengið eftir.  Skuldahlutfall sveitarfélagsins mun lækka enn frekar á áætlunartímabilinu og verður 94,3% í árslok 2018. Viðmiðunarmörkin sem skilgreind eru í sveitarstjórnarlögum segja að skuldahlutfallið megi ekki vera hærra en 150%.
Veltufé frá rekstri er áætlað 1.272 millj.kr. eða 11,6% af heildartekjum.

Hófleg íbúafjölgun hefur verið í Garðabæ undanfarin ár og samhliða hafa fylgt auknar skatttekjur.  Stofnanir bæjarins hafa á sama tíma getað veitt góða grunnþjónustu án þess að ráðist hafi verið í umfangsmiklar og kostnaðarsamar fjárfestingar til að mæta íbúafjölguninni að undanskildu því að nýr leikskóli var byggður í Akrahverfi.  Auknar tekjur hafa verið nýttar til að bæta þjónustuna og er í því sambandi bent á   fjölnota íþróttaaðstöðu í Sjálandsskóla, nýtt fimleikahús, endurnýjun gervigrasvallar og bættri aðstöðu á íþróttavöllum. 

Á árinu 2015 er gert ráð fyrir að verja 1.330 millj.kr. til framkvæmda.  Helstu framkvæmdir eru tengdar uppbyggingu skólamannvirkja en áætlað er að verja 300 millj.kr. til að ljúka við 1.000 m2 viðbyggingu Hofsstaðaskóla og 200 millj.kr. til að hefja framkvæmdir við 1. áfanga Urriðaholtsskóla en gert er ráð fyrir að hverfið muni byggjast hratt upp á næstu árum.
Í áætluninni eru fjárveitingar samtals að fjárhæð um 300 millj.kr. til framkvæmda við gatnagerð, gangstíga og til úrbóta í hljóðvistarmálum.
Á áætlunartímabilinu 2015 -2018 er gert ráð fyrir að Garðabær verji til framkvæmda 3.650 millj.kr. þar sem m.a. er stefnt að því að hefja framkvæmdir við byggingu fjölnota íþróttahúss.
Síðari umræða og afgreiðsla bæjarstjórnar Garðabæjar um fjárhagsáætlunina verður 4. desember nk.