31. okt. 2013

Áfram sterk fjárhagsstaða

Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2014 sýnir að sameining sveitarfélaganna Garðabæjar og Álftaness hefur gengið vel.
  • Séð yfir Garðabæ

Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2014 sýnir að sameining sveitarfélaganna Garðabæjar og Álftaness hefur gengið vel. Fjárhagsstaða Garðabæjar er áfram sterk, skuldir eru hóflegar og langt undir viðmiðunarmörkum um fjármál sveitarfélaga. Fjárhagsáætlunin var lögð fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar í dag.

Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða ársins 2014 verði jákvæð um 258 milljónir króna. Álögum á íbúa verður stillt í hóf og álagningarhlutfall útsvars verður áfram 13,66% sem er það lægsta á höfuðborgarsvæðinu og hjá öðrum stærri sveitarfélögum.

Skuldahlutfall sveitarfélagsins hefur hækkað vegna sameiningar við Álftanes en verður, í lok áætlunartímabilsins, komið niður í sama hlutfall og var í Garðabæ fyrir sameiningu. Framlögð fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að skuldahlutfallið verði 103,7% árið 2014 og 87,5% árið 2017. Viðmiðunarmörkin sem skilgreind eru í sveitarstjórnarlögum segja að skuldahlutfallið megi ekki vera hærra en 150%.

Miklar breytingar hafa orðið á rekstri Garðabæjar síðustu misserin. Um síðustu áramót sameinuðust sveitarfélögin Garðabær og Álftanes. Í maí á þessu ári tók til starfa, í glæsilegu húsnæði á Sjálandi, hjúkrunarheimilið Ísafold sem rekið er sem bæjarstofnun en var áður rekið sem sjálfseignarstofnunin Holtsbúð. Það er krefjandi verkefni sem er stórt í sniðum og rekstrarumhverfið ólík því sem gerist í öðrum stofnunum sem Garðabær starfrækir.

Fræðslu- og uppeldismál eru stærsti málaflokkurinn hjá sveitarfélaginu en til hans fara ríflega 54% af útgjöldunum. Umsvif félagsþjónustu hafa aukist verulega á undanförnum árum og munar þar mest um málefni fatlaðs fólks sem sveitarfélögin tóku við í byrjun árs 2012.

Stærstu framkvæmdir ársins verða viðbygging við Hofsstaðaskóla sem 200 milljónir eru áætlaðar til og framkvæmdir vegna gatnagerðar, hljóðvistar og umferðarmála. Til þeirra er áætlað að verja um 300 m.kr., þar af 120 m.kr. vegna lagningar Álftanesvegar. Áfram verður unnið við framkvæmdir í miðbæ og eru áætlaðar 350 m.kr. til að ljúka við byggingu bílakjallara og frágang bílastæða. Alls er gert ráð fyrir framkvæmdum að fjárhæð 1.235 millj.kr. 

Fjárhagsáætlun 2014-2017, fyrri umræða.