30. júl. 2010

Góður árangur sumarsins

Á annað hundrað ungmenni unnu við umhirðu og ræktun á útivistarsvæðum Garðabæjar í júní og júlí. Verkefnin voru liður í atvinnuátaki sem gerður var samningur um milli Skógræktarfélags Íslands, Garðabæjar og Skógræktarfélags Garðabæjar
  • Séð yfir Garðabæ


Á annað hundrað ungmenni unnu við umhirðu og ræktun á útivistarsvæðum Garðabæjar í júní og júlí. Verkefnin voru liður í atvinnuátaki sem gerður var samningur um milli Skógræktarfélags Íslands, Garðabæjar og Skógræktarfélags Garðabæjar. Meginverkefni sumarsins voru lagning og viðhald göngustíga, hefting lúpínu og hreinsun rusls á útivistarsvæðunum en einnig fengust ungmennin við áburðargjöf, þökulagnir, gróðursetningu, niðurrif og viðhald girðinga og önnur tilfallandi verkefni.

Helstu athafnasvæði unga fólksins voru ræktunarsvæði Skógræktarfélags Garðabæjar í Smalaholti og í Sandahlíð, friðlandið við Vífilsstaðavatn, Urriðaholt og fjörur og hraun í bæjarlandinu.

Nýir stígar

Af verkefnum sumarsins ber einna hæst gerð nýrra stíga í Smalaholti og um Hlíðarhorn vestan í Vífilsstaðahlíð. Nýi göngustígurinn í Smalaholti tengist öðrum stíg sem lagður var ofar í holtinu í fyrra sumar og saman mynda þeir skemmtilega og fjölbreytta hringleið um skógræktarsvæðið. Stígurinn um Hlíðarhorn liggur frá plani við Vífilsstaðavatn suður fyrir enda hlíðarinnar í átt að Maríuvöllum. Er mál manna að lagning stígsins hafi verið orðin löngu tímabær enda tengir hann saman tvö afar vinsæl útivistarsvæði í bæjarlandinu, annars vegar friðlandið við Vífilsstaðavatn og hins vegar sunnanverða Vífilsstaðahlíð í Heiðmörk.

Hefting lúpínu

Enn fremur var mikil áhersla lögð á heftingu lúpínu í friðlandinu við Vífilsstaðavatn og á svæðum Skógræktarfélagsins. Tilgangur heftingarinnar er einkum að koma í veg fyrir að lúpínan breiðist frekar út með tilheyrandi raski á því fjölbreytta dýra- og plöntulífi sem fyrir er á svæðunum. Á skógræktarsvæðunum var einnig gert átak í að klippa lúpínu frá lágvöxnum trjáplöntum sem stendur nokkur ógn af henni.

Með almennri umhirðu, stígagerð og annarri uppbyggingu á útivistarsvæðunum er komið til móts við þann mikla fjölda fólks sem nýtir sér þau allan ársins hring, sem fylgir nokkur ágangur. Vinsældum svæðanna fylgir óneitanlega nokkurt rask á gróðri og aðstöðu. Er því nauðsynlegt að sinna vel umhirðu og viðhaldi á næstu árum.


Einar Örn Jónsson
umsjónarmaður skógræktarsvæða Skógræktarfélags Garðabæjar

Matthías Ólafsson
umsjónarmaður atvinnuátaks Garðabæjar og Skógræktarfélags Íslands

 

Mynd frá atvinnuátaki sumarsins 2010

Mynd frá atvinnuátaki sumarsins 2010

Mynd frá atvinnuátaki sumarsins 2010

Mynd frá atvinnuátaki sumarsins 2010

Nýir stígar í bæjarlandinu

Nýir stígar í bæjarlandinu