27. jan. 2012

Auka gæði í leikskólastarfi

Bæjarstjórar Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness undirrituðu í gær samstarfssamning við Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra barna við Háskóla Íslands (RannUng) um rannsóknarverkefni í leikskólum.
  • Séð yfir Garðabæ

Bæjarstjórar Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness undirrituðu í gær samstarfssamning við Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra barna við Háskóla Íslands (RannUng) um rannsóknarverkefni í leikskólum.

Markmið samstarfsins er að auka þekkingu á leikskólastarfi í sveitarfélögunum og stuðla að auknum gæðum í leikskólastarfi. Um er að ræða samning til þriggja ára.

Tengsl leiks og náms rannsökuð

Fyrsta rannsóknin sem aðilar taka höndum saman um að vinna er um tengsl leiks við námssvið aðalnámskrár leikskóla frá 2011. Markmið rannsóknarinnar er að vinna með tengsl leiks og náms í leikskólum. Jafnframt verður skoðað hvernig leikskólakennarar, umhverfið og barnahópurinn styðja við leik barna og nám. Rannsóknin og þróunarvinna henni tengd verður unnin í fimm leikskólum, einum í hverju sveitarfélagi, á árunum 2012-2014.

Sveitarfélögin munu velja leikskóla til þátttöku í rannsókninni í samráði við fulltrúa RannUng. Stýrihópur skipaður einum fulltrúa frá hverju sveitarfélagi og tveimur fulltrúum frá RannUng heldur utan um verkefnið og fylgist með framvindu þess.

Ný vinnubrögð innleidd í leikskólana

Verkefnið mun hefjast í apríl 2012 með kynningum á verkefninu og fundum með starfsfólki. Vormisseri 2012 verður nýtt til undirbúnings rannsóknarinnar. Ný vinnubrögð verða síðan innleidd í skólana haustið 2012 og unnið að verkefninu skólaárin 2012-2013 og 2013-2014. Jafnframt verður gögnum safnað um framvindu og árangur og verkefnið metið. Árið 2014 verður unnið að skýrsluskrifum og kynningum á verkefninu.

Vettvangur fræða um menntun ungra barna

Aðalmarkmið RannUng er að auka og efla rannsóknir á menntun og uppeldi barna á aldrinum 0 - 8 ára og vera vettvangur fræðaþróunar á því sviði. Rannsóknarstofunni er ætlað það hlutverk að eiga frumkvæði að og sinna rannsóknum, miðla þekkingu og kynna niðurstöður rannsókna á sviðinu m.a. með útgáfu fræðigreina og fræðirita og með fyrirlestrahaldi.

Á myndinni eru frá vinstri: Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri Seltjarnarness, Guðmundur Rúnar Árnason, bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar, Jóhanna Einarsdóttir, forstöðumaður RannUng, Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar, og Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri Kópavogsbæjar, við undirritun samningsins