11. des. 2019

Vífilsstaðaland og nágrenni - kynningarfundur miðvikudag 11. desember

Garðabær hefur auglýst tillögu að breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, Vífilsstaðaland, þróunarsvæði B, og tillögur að breytingum að þremur deiliskipulagsáætlunum innan þess svæðis sem aðalskipulagsbreytingin nær til. 

  • Vetrarmýri - tillaga að deiliskipulagi
    Vetrarmýri - tillaga að deiliskipulagi

Garðabær hefur auglýst tillögu að breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, Vífilsstaðaland, þróunarsvæði B, og tillögur að breytingum að þremur deiliskipulagsáætlunum innan þess svæðis sem aðalskipulagsbreytingin nær til.

Svæðið sem nær til Vífilsstaðalands, Hnoðraholts, Vetrarmýrar, Smalaholt, Rjúpnahæðar, Vífilsstaðalands og Vífilsstaðahrauns er skilgreint sem þróunarsvæði í aðalskipulagi Garðabæjar. Á árinu 2017 festi Garðabær kaup á landi Vífilsstaða og í kjölfarið var efnt til framkvæmdasamkeppni um rammaskipulag svæðisins í lok þess árs. Ráðgjafateymi Batterísins, Landslags og Eflu urðu hlutskörpust í samkeppninni og voru þau fengin til þess að vinna mótun skipulags á svæðinu á grundvelli vinningstillögunnar.

Kynningarfundur í Sveinatungu á Garðatorgi – miðvikudaginn 11. desember kl. 17

ATH ný dagsetning er á kynningarfundinum,  miðvikudaginn 11. desember kl. 17 (en ekki áður auglýst 10. desember – fundinum var frestað um sólarhring vegna veðurs).
Fundurinn verður haldinn í fundarsal Sveinatungu á Garðatorgi 7 (gengið inn á yfirbyggða torgið við hliðina á ráðhústurninum). Á fundinum verða tillögurnar kynntar og fyrirspurnum svarað.

Í auglýsingu hér á vef Garðabæjar er hægt að sjá nánari lýsingu og uppdrætti sem sýna tillögurnar.

Vífilsstaðaland – þróunarsvæði B

Nú liggur fyrir tillaga rammaskipulagi svæðisins við Vífilsstaðaland þar sem skipulaginu er ætlað að móta heildstætt skipulag byggðar sem byggir á sérstöðu svæðisins til samræmis við stefnu í aðalskipulagi Garðabæjar. Innan skipulagssvæðisins er gert ráð fyrir verslun og þjónustu, samfélagsþjónustu, íþróttastarfsemi og útivist ásamt íbúðarbyggð með 2.000 – 2.500 nýjum íbúðum. Lögð er áhersla á vistvænar samgöngur og fjölbreytt útivistarsvæði í góðum tengslum við nálæga byggð og starfsemi. Gert er ráð fyrir að lega Elliðavatnsvegar verði færð fjær Vífilsstaðavatni og útivistarsvæði umhverfis vatnið gefið aukið vægi. Klassískt yfirbragð og sterk sjónræn nærvera Vífilstaðaspítala er eitt af megin kennileitum svæðisins og er gert hátt undir höfði m.a. með grænum ás, stíg í trjágöngum, sem framlengist frá miðju Vífilsstaðaspítala upp hlíðar Hnoðraholts.

Blönduð byggð í Vetrarmýri

Í Vetrarmýri er gert ráð fyrir blandaðri byggð verslunar, þjónustu og íbúða í góðum tengslum við fjölbreytta íþróttastarfsemi. Gert er ráð fyrir allt að 750 íbúðum og u.þ.b. 40.000 m² af atvinnuhúsnæði. Rík áhersla er lögð á vistvænar samgöngur. Göngubrú yfir Reykjanesbraut tengir miðsvæðið, þ.m.t. íþróttasvæði og golfvöll, vel við byggð vestan brautarinnar og grænan stíg sem liggur að Garðatorgi. Vetrarbraut liggur um svæðið og á hluta hennar er gert ráð fyrir lifandi jarðhæðum sem styður við fjölbreytt mannlíf.

Íbúðabyggð, verslun og þjónusta í Hnoðraholti

Í Hnoðraholti norður er gert ráð fyrir allt að 500 íbúðum og 20.000 m² af verslun og þjónustu á skipulagssvæðinu við Arnarnesveg. Almennt er gert ráð fyrir lágreistri íbúðabyggð með áherslu á fjölbreytt form sérbýla í bland við minni fjölbýli. Grænir geirar með göngustígum tengja holtið m.a. við grænan geira vestan við Reykjanesbraut. Gert er ráð fyrir gatnatengingum við Arnarnesveg á tveimur stöðum, annars vegar við hringtorg til móts við Glaðheima og hins vegar um Öldusali í Leirdalsopi.
Kirkjugarður og meðferðarstofnun í Rjúpnadal
Í Rjúpnadal er gert ráð fyrir nýjum kirkjugarði staðsettum þannig að Vífilsstaðaháls njóti sín sem útivistarsvæði og útsýnisstaður. Fremst á hálsinum er gert ráð fyrir að byggður verði kennileitisturn og kapella sem tengir kirkjugarðinn sjónrænt við byggðina í Garðabæ. Austan við kirkjugarð er lóð fyrir meðferðarstofnun.

Hnoðraholt - tillaga að deiliskipulagi